สอนคอมพิวเตอร์ autocad sketchup
     18 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel: 02-9689983 , 085-2176726 Line : @chairatstudio คลิ้กดูแผนที่ สอนคอมพิวเตอร์ โปรโมชั่น สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ สมัครเรียน sketchup autocad การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ สมัครเรียน sketchup autocad premierepro
 3dsmax
 3dsmax Designer
 3dsmax Architect
 3ds Animation
 AutoCAD 2D
 AutoCAD 3D
 After Effect
 Blender 3D
 Corel Draw
 Dreamweaver
 Flash (Animate)
 Illustrator
 InDesign
 InkScape
 KineMaster
 Lumion
 Photoshop
 Powerpoint  
 Premier Pro
 Rhino
 SketchUp
 Solidworks
 V-Ray 3ds max
 V-Ray SketchUp
 V-Ray Rhino
 
เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design
 Packaging Design
 Graphic Design
 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
แผนที่ ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์
ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอน autocad
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน เรียนคอมพิวเตอร์autocad
สอนคอมพิวเตอร์
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด  
   Packaging Design การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  เรียนรู้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสามารถออกแบบงานจริง  
  ได้อย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 9,800.- สอนส่วนตัว 19,900.-  
สอนautocad sketchup  นอกสถานที่ อบรมคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่ม      
อบรมคอมพิวเตอร์    SketchUp 2024 + Basic V-Ray เรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่  
  สอน Sketchup 2024 สร้างงาน 3 มิติ เขียนแบบ 2 มิติ  
  เชิงสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และด้านอื่นๆ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   Illustrator 2024   บรรยากาศ เรียนคอมพิวเตอร์
  สอนโปรแกรม Illustrator สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ   เรียนคอมพิวเตอร์
  เรียนกลุ่ม 3,700.- สอนส่วนตัว 7,500.-  
สอนคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    Photoshop 2024  
สอนคอมพิวเตอร์   สอน Photoshop สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,700.- สอนส่วนตัว 7,500.-  
   AutoCAD 2D 2024  
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 2 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   AutoCAD 3D 2024  
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 3 มิติ  
สมัครเรียน sketchup ออนไลน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย   เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย    SolidWorks 2023  
  สอน SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   V-Ray For Sketchup  
  สร้างภาพ 3 มิติเสมือนจริง จาก SketchUp  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
   Premier Pro 2024  
 แผนที่ สอน autocad chairatstudio เรียนคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มย่อย   สอน Premier Pro ตัดต่อ วีดีโอ อย่างมืออาชีพ  
chairatstudio สอนautocad   เรียนกลุ่ม 3,900. สอนส่วนตัว 8,900.-   เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
   Lumion 11 สอน lumion  
  สร้างงานนำเสนอ 3 มิติเสมือนจริง ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   After Effect 2023 สอน lumion  
  สร้าง Special Effect ให้กับวีดีโอ ได้อย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง      
         สอนคอมพิวเตอร์
สมัคร อบรมsketchup
ตาราง อบรมautocad
การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   ig สอนautocad chairatstudio facebook chairatstudio  
      หน่วยงานที่ผ่านการอบรม
                               18 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
                               Copyright 2024 By Chairat Studio  
       
       
สอน packaging design สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตารางอบรม ปี 2567      
  มิถุนายน 2567   ตุลาคม 2567 ตารางอบรม Products design การสมัครเรียน
  กรกฎาคม 2567   พฤศจิกายน 2567 ตารางอบรม Packaging design ส่งใบสมัครเรียน
  สิงหาคม 2567   ธันวาคม 2567 รายละเอียดหลักสูตร Products design บรรยากาศฝึกอบรมแบบกลุ่ม
  กันยายน 2567   รายละเอียดหลักสูตร Packaging design แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
       
  Copyright 2024 By Chairat Studio all right reserved.