สอน illustrator cc 2022

   
สอน illustrator           illustrator เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างผลงาน Graphic ประเภทต่างๆ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ นามบัตร สร้างโลโก้ วาดการ์ตูน งานป้ายโฆษณาต่างๆ
 งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างไฟล์สำหรับ web site รวมถึง สื่อออนไลน์ สื่อดิจิตอลต่างๆ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ สร้างปก facebook สร้างภาพเวกเตอร์ขายออนไลน์
          โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป
 ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้
 
สอน illustrator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 หัวข้อ อบรมillustrator

  illustrator 1 รู้จักกับ illustrator และส่วนประกอบต่างๆใน illustrator cc 2022
    ขั้นตอนการซื้อและการติดตั้งโปรแกรม illustrator
    รู้จักกับงาน Graphic Design ประเภทต่างๆ
    ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ illustrator ทีโปรแกรม illustrator สามารถสร้างขึ้นมาได้
    ส่วนประกอบหลักใน illustrator cc 2022
    ระบบการผลิตงาน สื่อสิ่งพิมพ์
    ระบบการผลิตงาน สื่อดิจิตอล
    หลักการใช้สีและข้อควรระวัง
    รู้จักกับสีในโหมดต่างๆ CMYK , RGB , PANTONE และการเรียกใช้งาน
  illustrator 2 เริ่มสร้างงานกราฟฟิกใน illustrator cc 2022
    การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
    การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
    การสร้างวัตถ ด้วยเครื่องมือในการสร้างวัตถุแบบต่างๆ
    ส่วนประกอบของวัตถุใน illustrator
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วย เครืองมือสร้าง รูปร่าง เรขาคณิต
    การสร้างวัตถุแบบกำหนดค่า
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วย Pen Tool
    การเลือกสีในกล่องเครื่องมือ
    การสร้างเส้นและการกำหนดลักษณะเส้น
  illustrator 3 เรียนรู้การปรับแต่งวัตถุแบบต่างๆ
    การใช้เครื่องมือต่างๆในกล่องเครื่องมือ
    การเปลี่ยนสีให้กับวัตถุ
    การกำหนดสีแบบไล่เฉด
    การย้ายตำแหน่ง ย่อ ขยาย การหมุน การสร้างภาพสะท้อน การบิดเอียง วัตถุ
    การหมุนวัตถุเป็นวงขด (Twirl) ,การทำขอบภาพให้เป็นรอยหยัก (Scallop)
    การทำให้วัตถุโค้งงอผิดรูปร่าง(Warp),การดึงขอบวัตถุให้ขดเหมือนเปลือกหอย(Scallop)
    การใช้ คำสั่ง ในกลุ่ม Pathfinder
    การใช้ คำสั่ง Width Tool
    การจัดเรียงลำดับวัตถุ (Arrange),การล็อควัตถุ
  illustrator 4 เรียนรู้การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
    การพิมพ์ตัวอักษรใน illustrator, การปรับแต่งตัวอักษรด้วย Palette Character
    การพิมพ์ตัวอักษรในพื้นที่ ที่กำหนด
    การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
    การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
    การติดตั้ง font ใน illustrator
  illustrator 5 เรียนรู้การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
    การทำงานกับเลเยอร์
    การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ การล็อคเลเยอร์ การลบหรือเพิ่มเลเยอร์
  illustrator 6 เรียนรู้การวาดเส้นด้วยพู่กัน (Brush)
    การกำหนดหัวแปรงและความโตของปลายพู่กัน
    การเรียกใช้รูปแบบปลายพู่กันที่มีอยู่ใน illustrator
    การเปลี่ยนรูปแบบปลายพู่กัน
    การสร้างปลายพู่กันด้วยตนเอง
    การใช้ Blob Brush
  illustrator 7 เรียนรู้การใช้ Symbols Tool สร้างงานกราฟฟิก
    การใส่ภาพจำนวนมากๆลงในงาน
    การแก้ไข Symbols,การเคลื่อนย้าย,การย่อ ขยาย,การหมุน,การดีงมารวมกัน,การใส่สี
    การกำหนดความโปร่งใส่
    การสร้าง Symbols ด้วยตนเอง
  illustrator 8 เรียนรู้การใช้งานร่วมกับ Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
    เรียนรู้การใช้งาน ร่วมกันระหว่าง Photoshop และ illustrator
    การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
    การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
  illustrator 9 เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ภาพถ่าย และแปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ illustrator
    การนำไฟล์ภาพถ่ายจากภายนอกเข้ามาใช้งาน
    การนำไฟล์ภาพถ่ายเข้าไปอยู่ในรูปร่างที่ต้องการ
    เรียนรู้การแปลงภาพถ่าย( Bitmap )มาเป็นไฟล์ vector เพื่อสามารถแก้ไขได้ใน illustrator
    การแปลงผลงานจาก Illustrator เป็นภาพ Bitmap
  illustrator 10 Illustrator 3D การสร้างผลงาน 3 มิติ
    การสร้างงาน 3 มิติใน illustrator ด้วยการใช้ Perspective Grid
    การสร้างงาน 3 มิติใน illustrator ด้วยคำสั่ง Extrude และ Revolve
  illustrator 11 Illustrator Workshop
    การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
    ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
    การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
  illustrator 12 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
    เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
    เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต , เรียนรู้ระบบการพิมพ์ดิจิตอล
    การสร้างไฟล์สำหรับ web site
    การนำผลงานที่ได้ไปใช้ใน สื่อต่างๆ เช่น Facebook , LINE , IG
  illustrator 13 เรียนIllustrator Tip and Trick
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
   

   
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ สอนillustrator
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม : เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   
   ค่าอบรม  : เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง
   ค่าอบรม  : เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง
   ครอบคลุม illustrator CC2021 CC2020 CC2019 CC2018 CC2017 illustrator CC illustrator CS6
   โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  illustrator CC2020 ( Windows )
   สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรมรุ่นที่ใช้เรียนหรือ รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย สอน ai
 แนะนำให้นำคอมพิวเตอร์มา เพราะอาจารย์จะได้ช่วยดูสเปคเครื่อง และช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโปรแกรมที่ใช้งาน
 สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม
   
 
 
 รับฟรีทันที !!! ไฟล์ วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรม นำกลับไปทบทวนได้ตลอดชีพ
 รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
 รับรองผล 100%  
 เรียนทบทวนฟรี !!!  
   
 สอนillustrator เรียนillustrator อบรมillustrator cc 2022 cc 2021 สอนai  
   

สอน illustratorอบรม illustratorเรียน illustrator

เรียน illustratorเรียน illustratorสอน illustrator cc 2021

 
   
 
อบรม illustrator สอน illustrator  สอนillustrator  อบรม illustratorสมัคร เรียนillustrator แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมillustrator
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Fax : 02-9689092 Hotline : 085-2176726
Line id : nathita.n
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
สอนai 22-02-2022
© Copyright 2020  By Chairat Studio
ครอบคลุม illustrator CC2022 CC 2021 2020 CC2019 CS6 CC