ระเบียบการสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ และการชำระเงิน

วิธีสมัครเรียน

 
1.สมัครทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-9689983 , 085-2176726 เวลา 9.00 - 17.00 น.
2.สมัครทาง line id : @chairatstudio
3.สมัครทาง e-mail โดยส่งถึง คุณนทิตา e-mail : nathita.chairatstudio@gmail.com ระบุ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หลักสูตร และวันที่ต้องการเข้าอบรม
4.สมัครทางหน้าเว็บ โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครอบรม คลิ้กเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครอบรม
     
5.สมัครที่ศูนย์ฝึกอบรม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. กรณีจะมาวันสาร์-อาทิตย์ ห้โทรสอบถามก่อน ที่ 085-2176726
***แนะนำให้สมัครทางหน้าเว็บ โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครอบรม เพราะข้อมูลต่างๆ เช่นชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ , e-mail และหลักสูตรอบรม จะได้ไม่ผิดพลาด***
 
  • เรียนแบบกลุ่ม ตามตามตารางอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมฯจัดให้
ระเบียบการจอง เรียนแบบกลุ่ม
1.เลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเรียน
   ท่านสามารถเลือกดู วันและเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตรได้ตาม ตารางการอบรมแบบกลุ่ม ที่ศููนย์ฝึกอบรมฯได้จัดไว้
    อบรมคอมพิวเตอร์การชำระเงิน
2.ชำระเงินจอง 50% หรือเต็มจำนวนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ตกลงเรียน หากไม่มี่การชำระเงินจอง จะถูกยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ
3.รับจดหมายยืนยันการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ทาง e-mail หรือ ทาง line ในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ท่านได้แจ้งชำระเงินจอง
4.ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียน และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
 
หมายเหตุ
ในกรณีที่ท่านไม่มาเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา ที่สมัครเอาไว้ ท่านจะต้องแจ้งให้ศูนย์ฝึกอบรมฯทราบอย่างน้อย 3 วัน
และสามารถเข้าอบรมหลักสูตรเดิม ในรุ่นถัดไปได้ อนุญาติให้เลื่อนการอบรมได้ เพียงครั้งเดียว
และทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- ไม่รับชำระเงินหน้างาน
- ไม่มีอาหารกลางวัน (มีร้านอาหารอยู่ข้างๆ อาคาร)
 
  • เรียนส่วนตัว, จัดกลุ่มมาเอง
ระเบียบการจอง เรียนแบบส่วนต้ว
1.โทรจองวันเรียน และกำหนดวันเรียน
   สามารถ กำหนดวันเรียนได้ตามต้องการ โดยการโทรมาสอบถาม วันเพื่อจองวันเรียนที่ท่านสะดวก
   โดยสามารถกำหนดวันเรียนได้ดังนี้
   วันเรียน : จันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ - อาทิตย์
   เวลาเรียน :   เรียนเต็มวัน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 - 16.00 น. ไม่อนุญาติ ให้แบ่งเรียนวันละ 1,2,3,4,5 ชั่วโมง
 
2.ชำระเงินจอง 50% หรือเต็มจำนวน ได้ทันที หรือภายในวันรุ่งขึ้น นับจากวันที่ได้เลือกวันเรียน
   หากไม่มีการชำระเงิน หรือชำระเงินแล้วไม่แจ้ง
   ท่านจะถูกยกเลิกวันจองและตัดสิทธิ์ ให้ท่านอื่นทันที โดยจะไม่มีการโทรติดตามใดๆทั้งสิ้น
   
3.รับจดหมายยืนยันการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ทาง e-mail หรือ ทาง line ในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ท่านได้แจ้งชำระเงินจอง
 
4.ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการเรียน ก่อนเข้าชั้นเรียน
คลิ๊ก...ดูหลักสูตรฝึกอบรมแบบส่วนตัว
หมายเหตุ :
 - กรณีมีผู้ที่ต้องการเรียนในวันเวลาเดียวกัน เราจะให้สิทธิกับท่านที่ชำระเงินจองเข้ามาก่อน
 - ท่านที่จองเรียนส่วนตัวและได้กำหนดวันเรียนไว้แล้ว ศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่อนุญาติให้ท่านเลื่อนวันเรียน การเลื่อนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเรียนครั้งนั้น
     และศูนย์ฝึกอบรมฯ จะไม่คืนเงินค่าอบรม
 - โปรดแต่งกายสุภาพ โดยเฉพาะสุภาพสตรี โปรดงดใส่กางเกงขาสั้น
 - ไม่มีอาหารกลางวัน (มีร้านอาหารอยู่ข้างๆ อาคาร)
 
  • อบรมนอกสถานที่ (ต้องการให้วิทยากรเดินทางไปอบรมให้ ณ หน่วยงานของท่าน)**เฉพาะ กรุงเทพ ฯ , ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง**
 
ระเบียบการจอง
 
1.แจ้งหลักสูตรที่ต้องการอบรม, จำนวนผู้เข้าอบรม และวันที่ต้องการ
2.รับใบเสนอราคาค่าฝึกอบรม
3.ชำระเงินจอง 50 % ของค่าฝึกอบรม หรือเต็มจำนวน
4.รับจดหมายยืนยันการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ทาง e-mail หรือ ทาง line
5.ชำระเงินค่าฝึกอบรมส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันแรกของการฝึกอบรม
 
หมายเหตุ :
ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมเกินจากจำนวนที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคา
ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะเรียกเก็บเงินค่าอบรมเพิ่มเป็นรายบุคคล (อ้างอิงราคาค่าอบรมต่อ 1 ท่าน จากราคาค่าอบรมแบบกลุ่ม)
 
สิ่งที่ท่านต้องเตรียม
1.ห้องสำหรับการฝึกอบรมที่แยกออกมาจาก บุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าอบรม
2.คอมพิวเตอร์ตามจำนวนผู้เข้าอบรม และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการอบรม
3.วิทยากรจะนำคอมพิวเตอร์ไปด้วย แต่ท่านควรเตรียมเครื่องไว้ 1 เครื่องสำหรับวิทยากร (กรณีมีเหตุขัดข้อง)
4.Projector หรือ เครื่องฉายภาพ ที่สามารถต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้
ระเบียบการชำระเงิน
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อบัญชี
           
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา บิ๊กซี ติวานนท์
ออมทรัพย์
053 - 0 - 14121 - 7
thanatat name ts name
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา บิ๊กซี ติวานนท์
ออมทรัพย์
382 - 2 - 29970 - 2
thanatat name ts name
ธนาคารกสิกร
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ออมทรัพย์
391 - 2 - 01850 - 5
thanatat name ts name
ธนาคารกรุงไทย
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ออมทรัพย์
795 - 0 - 11893 - 8
thanatat name ts name
 
กรุณาอ่านก่อนโอนเงิน
- หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งผ่าน ช่องทางต่างๆ ดังนี้ โดยระบุชื่อผู้อบรม หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม
- line id : @chairatstudio
- scan ใบนำฝาก ส่งทาง line id : @chairatstudio
- โทรแจ้งที่ 02-9689983, 085-2176726
  กรณีที่ท่านใช้วิธีโทรแจ้งการโอนเงิน กรุณานำเอกสารการชำระเงินมาแสดงในวันแรกที่เริ่มเรียน หากท่านไม่นำมาแสดงจะไม่อนุญาติให้เข้าชั้นเรียน
 
- โอนเงินแล้ว ไม่แจ้งการโอนเงิน ถือว่าท่านยังไม่ได้สมัครเรียน ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะไม่รับผิดชอบ
 
- ค่าบริการโอนเงิน ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
    ศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องได้รับค่าอบรมเต็มจำนวน ถ้าหักค่าบริการในการโอนเงิน แล้วชำระไม่ครบ จะไม่รับสมัครเรียน
    เช่น ค่าอบรม 3,000 บาท เมื่อท่านโอนเงิน ถ้ามีค่าธรรมเนียม 10 บาท ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากชำระเข้ามาเพียง 2,990.-บาท ถือว่าท่านชำระค่าอบรมไม่ครบ
    จะไม่รับสมัครเรียน
 
- การส่งเอกสารกัน ทาง e-mail หากไม่พบ e-mail ใน inbox ควรตรวจดูใน junk mail หรือ จดหมายขยะ หรือในช่อง spam หรือ อีเมล์ขยะ
   ก่อนที่จะโทรมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ว่าไม่ได้ส่งเอกสารให้
   และท่านที่ใช้ e-mail หลาย e-mail กรุณาจำให้ได้ว่าแจ้ง e-mail ใดไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ
    ส่งเอกสารให้ ทาง e-mail แล้ว จะไม่โทรแจ้งว่าได้ส่ง e-mail ไปให้แล้ว
 
- หน่วยงานใดที่ต้องให้ ฝ่ายบุคคลของท่าน สมัครอบรมให้ กรุณาประสานงานภายในหน่วยงานของท่านให้เรียบร้อย   แล้วจึงค่อยแจ้งรายละเอียดการสมัครเรียน
 
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
© Copyright 2023 chairatstudio.com
facebook chairatstudioChairatstudio