อบรมคอมพิวเตอร์ 2566

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2567

สอน autocad   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                             
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 10-04-2024
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray รอบค่ำ จ - พฤ 1 - 4 เมษายน 19.00 น - 22.00 น 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 1 - 2 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พ - พฤ 3 - 4 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์

SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 8 - 9 เมษายน 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ-ศ 11 - 12 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เทศกาลสงกรานต์ ปิดทำการ วันที่ 13 - 16 เมษายน 2567 เปิดทำการ วันที่ 17 เมษายน 2567
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 เมษายน 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 25 - 26 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad AutoCAD 2D  Photoshop 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  illustrator 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 6 - 7 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 6 - 7 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 6 - 7 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance จ - อ 6 - 7 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 6 - 7 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 9 - 10 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 9 - 10 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 9 - 10 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 พฤ - ศ 9 - 10 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 13 - 14 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 13 - 14 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 13 - 14 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 16 - 17 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 16 - 17 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  Photoshop 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  illustrator 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 20 - 21 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 20 - 21 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์

SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  Photoshop 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 27 -28 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 27 -28 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 27 -28 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 27 -28 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 30 - 31 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 30 - 31 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 - 31 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
         
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่          
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
                               
           
    สอนคอมพิวเตอร์  สอนคอมพิวเตอร์
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม คอมพิวเตอร์ สอน packaging design
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio