อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2566


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                    
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 8-06-2023
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2566 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 1- 2 มิถุนายน 8,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Packaging Design เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ 3 -4 - 5 มิถุนายน - อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop 2023 รอบวันเสาร์ 3 และ 10 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad  SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 8- 9 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 10- 11 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 12- 13 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 15- 16 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  After Effects พฤ - ศ 22- 23 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  Blender 3D อ-พ 27- 28 มิถุนายน 8,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29- 30 มิถุนายน 8,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad  
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2566 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 1 - 2 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 3- 4 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 3- 4 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 3- 4 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 6- 7 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 6- 7 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 พฤ - ศ 6- 7 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 จ - อ 10- 11 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 10- 11 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 10- 11 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 13- 14 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 13- 14 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 17- 18 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 20- 21 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  After Effects เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 24- 25 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 24- 25 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 24- 25 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24- 25 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 27- 28 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 27- 28 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 27- 28 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 27- 28 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2566 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray พฤ - ศ 3- 4 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 3- 4 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 จ - อ 7- 8 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 7- 8 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 จ - อ 7- 8 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  After Effects พฤ - ศ 10- 11 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 10- 11 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Lumion พฤ - ศ 10- 11 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Rhino พฤ - ศ 10- 11 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 14- 15 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 พฤ - ศ 17- 18 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ Photoshop  Photoshop 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 21- 22 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 24 - 25 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2023 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator 2023 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 สิงหาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2023 + Basic V-Ray จ - อ 28- 29 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2023 จ - อ 28- 29 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2023 พ - พฤ 30- 31สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 30- 31สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
                      
           
     
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอน packaging design
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio