อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2565


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
                           
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 25-05-2022
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 illustrator CC 2022 อ - พ 3 - 4 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 พฤษภาคม 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad  SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 9 - 10 พฤษภาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 12 - 13 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 16 - 17 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 อ - พ 24 - 25 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 อ - พ 24 - 25 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad  SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 26 - 27 พฤษภาคม 3,900.- เต็ม
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 พฤษภาคม 4,500.- จองเรียนออนไลน์ส่วนตัว
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 30 - 31 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
เรียนคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 2 - 3 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 6 - 7 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 6 - 7 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 6 - 7 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 6 - 7 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 พ - พฤ 8 - 9 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 13 - 14 มิถุนายน 3,900.- อบรมนอกสถานที่
อบรมคอมพิวเตอร์  After Effect CC 222 จ - อ 13 - 14 มิถุนายน 4,900.- อบรมนอกสถานที่
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 13 - 14 มิถุนายน 4,900.- อบรมนอกสถานที่
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 13 - 14 มิถุนายน 3,900.- อบรมนอกสถานที่
 illustrator CC 2022 พฤ - ศ 16 - 17 มิถุนายน 3,500.- อบรมนอกสถานที่
Photoshop  Photoshop CC 2022 พฤ - ศ 16 - 17 มิถุนายน 3,500.- อบรมนอกสถานที่
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 จ - อ 20 - 21 มิถุนายน 9,800.- จองเรียนส่วนตัว
Photoshop  Photoshop CC 2022 พ - พฤ 22 - 23 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 27 - 28 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 27 - 28 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์


Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 27 - 28 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พ - พฤ 29 - 30 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พ - พฤ 29 - 30 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2022 พ - พฤ 29 - 30 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 29 - 30 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 4 - 5 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray พ - พฤ 6 - 7 กรกฎาคม 3,900.- อบรมนอกสถานที่
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่  SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 11 - 12 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง ศุกร์ - เสาร์ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2022 ศุกร์ - เสาร์ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 ศุกร์ - เสาร์ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp ศุกร์ - เสาร์ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2022 จ - อ 18 - 19 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 จ - อ 18 - 19 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2022 + Basic V-Ray จ - อ 18 - 19 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2022 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2022 พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 กรกฎาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2022 จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  Lumion จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 25 - 26 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2022 + Basic V-Ray พฤ - ศ 28 - 29 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2022 เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  Lumion เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
                             
           
     
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนautocad online
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio