อบรมคอมพิวเตอร์ 2567

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2567

สอน autocad   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตรเรียน 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
         สอน sketchup  สอน sketchup        
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-07-2024
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 15 -16 กรกฏาคม 3,900.- จองเรียนกลุ่มส่วนตัว
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 18 -19 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 อ - พ 23 -24 กรกฏาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอน sketchup
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 25 -26 กรกฏาคม 3,900.- จองเรียนกลุ่มส่วนตัว
AutoCAD 2D   AutoCAD 3D Version 2024 อ - พ 30 -31 กรกฏาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 1- 2 สิงหาคม 9,800.- จองเรียนส่วนตัว
 แผนที่ สอน autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 5 - 6 สิงหาคม 8,900.- จองเรียนส่วนตัว
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 15 - 16 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 15 - 16 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 สิงหาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 19 - 20 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 22 - 23 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 26 - 27 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 2 - 3 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 2 - 3 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 5 - 6 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์

SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 9 - 10 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 9 - 10 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 9 - 10 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 12 - 13 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 12 - 13 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 12 - 13 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอน sketchup ออนไลน์ SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 16 - 17 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 16 - 17 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่ PremierePro  Premiere Pro 2024 พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 19 - 20 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
PremierePro  Premiere Pro 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 23 - 24 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 3 - 4 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 3 - 4 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  PremierePro  Premiere Pro 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 7 - 8 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 7 - 8 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance จ - อ 7 - 8 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 อังคาร - พุธ 15 - 16 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray อังคาร - พุธ 15 - 16 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง อังคาร - พุธ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp อังคาร - พุธ 15 - 16 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 21 - 22 ตุลาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 21 - 22 ตุลาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  PremierePro  Premiere Pro 2024 พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 4 - 5 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พ - พฤ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง ศุกร์ - เสาร์ 8 - 9 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance ศุกร์ - เสาร์ 8 - 9 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 11- 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 11- 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 11- 12 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 18- 19 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  Photoshop เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  Illustrator เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ 30 พ.ย. - อาทิตย์ 1 ธ.ค. 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 เสาร์ 30 พ.ย. - อาทิตย์ 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ 30 พ.ย. - อาทิตย์ 1 ธ.ค. 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ 30 พ.ย. - อาทิตย์ 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
         
     ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2567 วันที่ ค่าอบรม สถานะ
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 1 - 2 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 1 - 2 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 1 - 2 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance จ - อ 1 - 2 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 5 - 6 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 5 - 6 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks Advance เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2023 Basic + ระดับกลาง จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2024 พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 3D Version 2024 พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp  SketchUp 2024 + Basic V-Ray พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 2,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
    หยุดปีใหม่ 28 ธ.ค. 2567 - 1 ม.ค. 2568
           
           สอน sketchup  สอน sketchup        
           
    สอนคอมพิวเตอร์  สอนคอมพิวเตอร์
   
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 990 - 3,500 บาท
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม คอมพิวเตอร์ สอน packaging design
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudiochairatstudio ig chairatstudio chairatstudio