สอน Premiere Pro

สอน sketchup    
                            Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอ ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถทำงานกับภาพนิ่ง และไฟล์เสียงได้
 โดยสามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการ และความต้องการในการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบต่างๆ
 และสามารถนำผลงานที่ได้ ไปใช้ได้ตามต้องการ
          โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรบ สามารถนำไป
 ใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
  ครอบคลุม Premiere Pro CC2020 CC2019 CC2018 CC2017 CC CS6
เรียน Premier Pro เรียน Premier Pro
สอน cad
 แผนที่ สอน autocad chairatstudio    
 หัวข้อฝึกอบรม  
 Lesson 1 รู้จักกับการตัดต่อและโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro
  ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ งานตัดต่อวีดีโอ
  ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์
  การสร้าง Story board
  ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, SECAM, HD
    รู้จักกับ ไฟล์ วีดีโอ และไฟล์ เสียง ชนิดต่างๆ
     
   Lesson 2 หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Adobe Premiere Pro
    รู้จักหน้าต่างการทำงานต่างๆ ในโปรแกรม
    หน้าที่และการทำงานของแต่ละหน้าต่าง
    การใช้งานและการควบคุมรายละเอียดในหน้าต่างการทำงาน
    การปรับหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสม
     
   Lesson 3 เริ่มต้นทำงานกับ Premiere Pro
    สอนการสร้างและการตั้งค่า ใน Project ใหม่
    การนำเข้าไฟล์ VDO
    การนำเข้าไฟล์เสียง
    ทดลองตัดต่อบน Adobe Premiere Pro
    การเปิด การบันทึก การลบ Project และการบันทึก Project ไปใช้กับเครื่องอื่น
     
   Lesson 4 การทำงานกับ Sequence
    รู้จักกับ Sequence
    สอนการสร้างและการตั้งค่า Sequence
     
   Lesson 5 Timeline ใน Premiere Pro
    รู้จักกับ Timeline
    การทำงานกับ Timeline
     
   Lesson 6 เครื่องมือตัดต่อหลักบน Toolbar
    รู้จักกับเครื่องมือหลักบน Toolbar
    สอนการใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar
    สอนการใช้เครื่องมือ Selection Tool, Track Select Tool,Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool
    สอนการใช้เครื่องมือ Rate Stretch Tool, Razor Tool, Slip Tool, Slide Tool, Pen Tool
    สอนการใช้เครื่องมือ Hand Tool และ Zoom Tool
     
   Lesson 7 การใช้ Transition ในการเปลี่ยนฉาก
    รู้จักกับ Transition
    การใช้ Transition
    การแก้ไข ปรับแต่ง และการลบ Transition
     
   Lesson 8 การใส่ Effect ให้กับ VDO
    รู้จักกับ Effect และการใส่ Effect ให้กับ VDO
    การซ้อนฉาก แบบ Blue Screen, Green Screen และสีอื่นๆ
    รู้จักกับ Effect ที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆ
     
   Lesson 9 Animation ใน Premiere Pro
    รู้จักกับ Animation ใน Premiere Pro
    การสร้าง Animation ให้กับ VDO
    การสร้าง Animation ให้กับ Effect
     
   Lesson 10 การสร้างข้อความ Text, Caption , Subtitle
    การสร้างและการแก้ไข ข้อความ
    การสร้างและการแก้ไข Caption , Subtitle
    การสร้าง Animation ให้กับข้อความ
     
   Lesson 11 การทำงานกับเสียง
    การตัดเสียง, การใส่เสียง
    การใส่ Effect ให้กับเสียง
    การปรับระดับเสียง บนหน้าต่าง Audio Mixer
    การปรับระดับเสียง บนTimeline
     
   Lesson 12 การ Export ไฟล์ VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ
    รู้จักกับ Format ต่างๆของไฟล์ VDO
    การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม
    การ Export สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา
    การ Export สำหรับ Youtube Facebook
    การ Export สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์
     
     
     
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เรียน Premier Pro
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม : เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
   ค่าอบรม  เรียน แบบกลุ่ม 3,900.-
     เรียน แบบส่วนตัว 8,900.-
     
   ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์    2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น. เรียน Premier Pro
   
 รับฟรีทันที !!! ไฟล์ วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรม
 รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
 รับรองผล 100%  เรียนทบทวนฟรี !!!
 
 สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรม รุ่น CC 2020 หรือ รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย
 แนะนำให้นำคอมพิวเตอร์มา เพราะอาจารย์จะได้ช่วยดูสเปคเครื่อง และช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโปรแกรมที่ใช้งาน
 
   สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม  
     
     
 
 
 
 
     
 
สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro เรียน Premier Pro
 
อบรม Premier Pro  สอน Premiere Pro ส่วนตัว  สอน Premier Pro   promotion สอน Premier pro  สมัคร เรียน Premier Pro  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
สอนai 14-02-2022
สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro เรียน Premier Pro
© Copyright 2020  By Chairat Studio