AutoCAD 2d  

สอน autocad
 
          AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้างงานเขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยการใช้งานที่ง่าย  
 มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และเป็นมาตราฐานสากล  
          เนื้อหาหลักสูตร ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นฐานการเขียนแบบ งาน 2 มิติ สำหรับการใช้งาน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  
 โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับ การสร้างงานขั้นสูง เพื่อการใช้งานจริง อย่างมืออาชีพ  
          ครอบคลุม AutoCAD ทุก Version 2024 ,2023 ,2022 , 2021 , 2020 , 2019 , 2018 , 2017, 2016 และรุ่นอื่นๆ  
   
 หัวข้อฝึกอบรม AutoCAD  
 AutoCAD 1 : ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม AutoCAD  
สอน autocad
 - คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ AutoCAD  
 - หลักการของการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์  
 - ความสามารถโดยรวมของ AutoCAD ,หน้าจอหลัก , ชุดเครื่องมือมาตราฐานต่างๆ ในทุก Version  
 - การเข้าถึงคำสั่งด้วย วิธีต่าง ๆ ( Menu Bar, Toolbar, Command Line, The Ribbon, DYN )  
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียนแบบ ,การปรับเปลี่ยน Option, การใช้งาน Object Snap ,Ortho ,Polar ,DYN และเครื่องมือช่วยต่างๆ  
   
 AutoCAD  2 : การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ ( Draw )  
 - คำสั่งในการสร้างวัตถุ Line, Construction line, Polyline, Polygon, Rectangle, Arc, Circle  
   Revision Cloud, Spline ,Ellipse ,Ellipse Arc , Table  
 สอน cad  - การใส่สัญลักษณ์ และลวลลายสำเร็จรูปด้วยคำสั่ง Hatch  
   
 AutoCAD  3 : การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ ( Modify )  
 - คำสั่งในการแก้ไขปรับปรุง ส่วนที่ 1 Erase, Copy, Mirror, Offset, Move, Rotate, Scale, Stretch,Trim, Extend  
    Break, Join, Chamfer, Fillet  
 - คำสั่งในการแก้ไขปรับปรุง ส่วนที่ 2 Rectangular Array, Path Array ,Polar Array ,Explode  
   
 AutoCAD 4 : การใช้งาน Layer ใน AutoCAD  
 - รู้จักกับ Layer และการจัดการคุณสมบัติต่างๆของ Layer ON / OFF, Freeze/Thaw, Lock/Unlock, การกำหนดสี  
สอน cad  - การสร้าง Layer , การกำหนดรูปแบบของเส้นและความหนาของเส้น ,การควบคุมการพิมพ์ ของ Layer  
   
 AutoCAD  5 : การบอกขนาดและการเขียนข้อความ ( Annotate Dimension and Text )  
 - เรียนรู้การสร้างเส้นบอกขนาดแบบต่างๆ ( Dimension ), การกำหนดรูปแบบของเส้นบอกขนาด ( Dimension Style )
 
   Linear Dimension, Aligned Dimension, Radius and Dimeter Dimension, Angular Dimension  
 - การสร้างและการแก้ไขตัวอักษร Multiline Text ,Single Line text, Edit Text, การติดตั้ง ฟอนต์ไทย เพิ่มใน AutoCAD  
 - การสร้างตารางข้อความ  
 - การสร้างรูปแบบตัวอักษรเก็บไว้ใช้งาน ( Text Style )  
   
 AutoCAD  6 : การสร้างชิ้นงานสำเร็จรูปเก็บไว้และการนำมาใช้งาน (Block)  
 แผนที่ สอน autocad  - การนำวัตถุสำเร็จรูป (Block) ที่มีอยู่ในโปรแกรมมาใช้งาน โดยการเรียกใช้ผ่าน AutoCAD Design Center  
 - การสร้างวัตถุสำเร็จรูป ด้วยตนเอง, การนำวัตถุสำเร็จรูป ที่สร้างไว้ มาใช้งาน  
 - การนำภาพ Graphic มาประกอบในงานเขียนแบบ  
   
 AutoCAD 7 : การ Plot การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ใน AutoCAD  
 - การพิมพ์งานใน AutoCAD  
 - ขั้นตอนทั่วไปในการพิมพ์งาน  
 - การพิมพ์งานที่ถููกต้องตามมาตราฐานสากล  
 - การสร้างไฟล์ต้นแบบในการทำงาน , การสร้างกรอบกระดาษ (Title Block)  
สอน autocad  - เทคนิคการพิมพ์งานให้ได้ตามมาตราส่วนที่ต้องการ  
 - การพิมพ์งานหลายๆ หน้าในครั้งเดียว  
 - การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น ไฟล์ PDF  
   
 AutoCAD  8 : AutoCAD TIP & TRICKS  
 - การแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ AutoCAD  
 - การคำนวณหาพืนที่  
 - การใช้สูตรคำนวณในตาราง  
เรียน AutoCAD  - เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน AutoCAD ที่เป็นทางลัดที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที  
   เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงาน  
   
 AutoCAD  9 : Workshop และ การประยุกต์ใช้งานจริง  
 - ทดลองสร้างผลงานจากแบบฝึกหัดและการเขียนแบบจากงานจริง  
 - การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน  
   
 AutoCAD  10 : การทดสอบและประเมิณผลการฝึกอบรม  
 - ผู้ฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบและประเมิณผล หลังจากการฝึกอบรม  
     
  ในการฝึกอบรม ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดจากการทำงานจริง ในภาคปฎิบัติ  
     
     
    เรียน autocadเรียน autocadสอน autocad
  สอน autocad สอน autocadเรียน autocadสอน autocad
      สอน AutoCAD
          คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
          วิธีการฝึกอบรม :  เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ เพื่อการใช้งานจริง โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
          ระยะเวลาฝึกอบรม :  เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
          ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,900.-
     เรียนส่วนตัว 8,900.-
     
  สอน autocad
 รับฟรีทันที !!! วีดีโอ คอร์สเรียน autocad ออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 3,900.- บาท  สอน cad
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ autocad + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%  เข้าเรียนทบทวนในชั้นเรียนฟรี !!!
   สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรม AutoCAD รุ่น 2024 หรือ รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย
   แนะนำให้นำคอมพิวเตอร์มา เพราะอาจารย์จะได้ช่วยดูสเปคเครื่อง และช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโปรแกรมที่ใช้งาน
   สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม
   
   เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: นักออกแบบ :: ตกแต่งภายใน :: วิศวกร :: เครื่องกล :: ไฟฟ้า :: โยธา :: นักศึกษา :: ผู้สนใจทั่วไป
   AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
   เรียน cad สอน cad สอนAutoCAD
     
    เรียนAutoCADเรียนAutoCAD
   
   
   
     
สอนcadสอนautocadสอน AutoCAD

อบรม AutoCADอบรม AutoCADเรียน autocad
     
     
เรียน autocadเรียน autocad สอน AutoCAD สอน AutoCADสอน AutoCADสอน AutoCAD
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line id : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
อบรม 19-12-2023
© Copyright 2023  By Chairat Studio