อบรม Solidworks 

สอน solidworks mobile  
     SolidWorks ช่วยให้งานออกแบบทางด้าน วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์,การออกแบบเครื่องจักรกล ทำได้อย่างถูกต้อง
 ง่ายดายรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง จึงนับได้ว่า เป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูงและเรียนรู้ได้ง่าย
 จึงทำให้ วิศวกรและนักออกแบบ  สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานจริง
 
   
 หัวข้อการฝึกอบรม Solidwork Basic + ระดับกลาง  
     
Lesson1
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SolidWorks  
  ระบบการทำงานของโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
สอนPremierePro
สอนPremierePro
  ระบบการทำงานของโปรแกรม SolidWorks
  ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่
  การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ
  การปรับแต่งและควบคุมสภาพแวดล้อมในโปรแกรม
  เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลใน Solidworks
   
Lesson2
การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ (Part)  
  การทำงานกับเส้น 2 มิติ
  การสร้างเส้น 2 มิติ
 แผนที่  สอน Solidworks chairatstudio   เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ
   
Lesson3
การสร้างโมเดล 3 มิติ (Part)
  เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ Extrude, Revolve, Swept, Loft
   
Lesson4
การแก้ไขโมเดล 3 มิติ (Part)  
  การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude Cut, Revolve Cut, Swept Cut, Loft Cut  
  การแก้ไขโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Fillet , Chamfer, Rib , Draft , Shell  
  Wrap , Mirror , Linear Pattern , Circular Pattern  
 สอน Solidwork      
Lesson5
การประกอบชิ้นงาน ( Assembly )  
  การนำเข้าชิ้นงาน  
  การประกอบชิ้นงานด้วยการ Mate  
  การสร้าง Explode View  
  การหาปริมาตรและพื้นที่ของชิ้นงาน  
  การตรวจสอบการประกอบชิ้นงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด  
  การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ ( Animation )  
     
Lesson6
การสร้างภาพฉาย 2 มิติ (Drawing)  
สอน solidwork   การสร้างภาพฉาย 2 มิติ อัตโนมัติ  
  การสร้างภาพตัด อัตโนมัติ (Section View)  
  การสร้างภาพแสดงรายละเอียด อัตโนมัติ (Detail View)  
  การสร้าง Exprode View  
  การสร้างตารางแสดงรายละเอียดประกอบแบบ  
     
Lesson7
Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ  
  การเรียกใช้งาน Material Editor  
  ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง  
 สอน Solidworks   การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน  
     
Lesson8
การสร้างภาพเสมือนจริงใน Solidworks (Rendering With Photoview 360)  
     
Lesson9 การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ  
  ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
     
Lesson10 การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในโปรแกรมอืน เช่น AutoCAD , 3dsmax ,  
    การนำผลงานจาก SolidWork ไปใช้ในเครื่อง CNC , 3d Printer  
       
       
   

 
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม :
   เรียนส่วนตัว 8,900 / ท่าน : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
   เรียนกลุ่มที่สถาบัน 4,900 / ท่าน : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น. เรียนกลุ่มออนไลน์ 2,500 / ท่าน
   เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมทุก Version Solidworks 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Solidworks 2017
   Solidworks 2016 Solidworks 2015 และรุ่นอื่นๆ
   รับฟรีทันที !!! วีดีโอคอร์ส เรียนออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 3,500 บาท
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%
   เรียน Solidworks ทบทวนฟรี !!! เข้าเรียนทบทวนที่สถาบันได้ฟรี 1 ครั้ง

 

 
ค่าอบรม
 เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง  
   เรียนกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง  
 
เรียนsolidworksเรียนsolidworks
ภาพตัวอย่างผลงาน ที่สร้างจาก SolidWorks
สอน solidworksเรียน Solidworkเรียน Solidwork
สอน solidworksสอน solidworkเรียน Solidwork
สอนSolidworkสอน Solidworksสอน Solidworks
เรียน Solidworkเรียน Solidworkเรียน Solidwork
 
เรียน Solidwork     สอน Solidwork     ตาราง อบรมsolidworks      เรียน Solidwork      สมัคร เรียน Solidwork      แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมsolidworks
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
อบรม 20-06-2024
© Copyright 2022 By Chairat Studio
18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี Tel : 02-9689983 , 085-2176726