อบรมblender

อบรม Blender

                  Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ สามารถสร้างโมเดล กำหนดพื้นผิว จัดแสง สร้างงาน Animation และ Special Effect  
  รองรับการสร้างงาน 3D แบบต่างๆ ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรม 3D ทั่วๆไป และที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าจ่าย  
  ราคาแพง สำหรับค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Blender ยังมีการใช้งานที่ง่าย และไม่ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูง ก็สามารถสร้างงาน 3D ได้อย่างสมบูรณ์  
                 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน สถาปัตยกรรม ,Animation, เกมส์, ภาพยนตร์, งานโฆษณา, ออกแบบผลิตภัณฑ์  
  และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
 
หัวข้อการฝึกอบรม Blender 3D
Blender 3d
 
 
Lesson 1
รู้จักกับโปรแกรม Blender  
    - การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม
    - เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ที่มีใน Blender
    - การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆให้เหมาะสม
  Lesson 2 การทดลองสร้างผลงานด้วย Blender
    - เรียนรู้การสร้างผลงานอย่างง่ายด้วย Blender ทั้งระบบ
  Lesson 3 การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ
    - เรียนรู้การสร้างวัตถุชนิดต่างๆใน Blender
  Lesson 4 การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
    - เรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ ด้วยคำสั่งต่างๆ ใน Blender เพื่อให้ได้ผลงานตามต้องการ
  Lesson 5 การกำหนดวัสดุให้กับชิ้นงาน
    - เรียนรู้การกำหนดพื้นผิวชนิดต่างๆให้กับวัตถุ
  Lesson 6 การจัดแสง
    - เรียนรู้การสร้างแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ
    - เทคนิคการจัดแสงเพื่อให้ได้งานที่เสมือนจริง
  Lesson 7 การจัดการมุมกล้อง
    - เรียนรู้การสร้างกล้องและกำหนดรายละเอียด
  Lesson 8 การสร้างงาน Animation

  - เรียนรู้ระบบการสร้างงาน Animation แบบต่างๆใน Blender
  Lesson 9 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
    - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
    - การแปลงผลงานเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบต่างๆ
  Lesson 10 การประยุกต์ใช้งานจริง
    - การประยุกต์ใช้งาน Blender ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้อบรมแต่ละท่าน
     
     
     
     
     
  เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง      
  เรียนกลุ่ม 4,900.- 12 ชั่วโมง   ตารางอบรมแบบกลุ่ม  
ภาพตัวอย่างที่สร้างด้วยโปรแกรม Blender

blened interiorblendermodelblener model
blender product designblender animationblener design

© Copyright 2004-2018  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
เรียน autocadเรียน autocadตาราง อบรมautocad เรียน autocadสมัคร เรียนAutoCADแผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad