หลักสูตร V-Ray For 3ds max

  ในการประมวณผล ผลงานที่สร้างจาก โปรแกรม 3ds max หรือโปรแกรม 3D ทั่วๆไปนั้น งานที่ได้อาจไม่สมจริงมากนัก ซึ่้งโปรแกรมเหล่านั้นต้องการโปรแกรมเสริม (Plugin)
  เพื่อให้ผลงานที่ได้สมบูรณ์ที่สุด
  V-Ray นับได้ว่าเป็นโปรแกรมเสริมในการประมวณผลที่ดีที่สุด
   
  เนื้อหาหลักสูตร
  - แนวคิดในการใช้งาน V-ray
  - การติดตั้ง V-Ray
  - การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
  - การสร้าง Material ชนิดต่างๆ
  - การปรับปรุงแก้ไข Material
  - เรียนรู้ระบบแสงแต่ละชนิด
  - การจัดแสงสำหรับงาน Interior
  - การจัดแสงสำหรับงาน Exterior
  - การจัดแสงสำหรับงาน Semi Interior
  - การจัดแสงแบบขั้นสูงโดยใช้ GI เข้ามาช่วย
  - การใช้กล้องและการควบคุม V-Ray Physical Camera
  - การ Rendering
  - เรียนรู้ระบบการประมวณผลชนิดต่างๆของ V-ray
  - การเลือกใช้ระบบประมวณผลให้เหมาะสมกับงาน
  - การกำหนดสภาพแวดล้อม
  - การใช้ Photoshop ในการปรับภาพที่ได้จาก V-Ray
   
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้ 3dsmax
  วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
  V-Ray Version 3.3
   
  ค่าฝึกอบรม
  แบบส่วนตัว : 9,800.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 12 ชม
  แบบกลุ่ม : 4,900.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 12 ชม
   
 

Vray 3dsmax

  vray 3dmax
  Vray 3ds max
  สอน Vray for 3ds maxสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์สอน Vray for 3ds maxสอน Vray for 3ds maxแผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
  อบรมคอมพิวเตอร์ May 13, 2017
  © Copyright 2004-2017  By Chairat Studio
สอน Vray for 3ds max