หลักสูตร อบรม Rhino ceros  
     เรียนรู้ การใช้งาน 3D Rhino ceros v6.0 และ Basic V-Ray For Rhino ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และงาน ออกแบบ 3 มิติ  
     
  หัวข้อการฝึกอบรม  
  - แนวคิดในการใช้โปรแกรม  
  - คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ Rhino  
  - การเลือกไฟล์ต้นแบบและการตั้งหน่วยในการทำงาน  
  - การสร้างวัตถุ 3 มิติ  
  - เรียนรู้คำสั่งต่างๆ เพื่อสร้างวัตถุ 2 มิติ  
  - การขึ้นรูป 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ  
  - การแก้ไขวัตถ 3 มิติ  
  - การกำหนดพื้นผิว ( Material )  
  - การจัดแสง ( Lighting )  
  - การประมวณผล ( Render )  
  - แบบฝึกหัด การนำคำสั่งต่างๆ มาสร้างงาน 3 มิติ  
  - การใช้งาน V-Ray For Rhino ขั้นพื้นฐาน เพือสร้างภาพเสมือนจริง  
     
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื็นฐานได้  
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม  
   ค่าฝึกอบรม :  
   เรียนกลุ่ม 3,900.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00-16.00 น  
   เรียนส่วนตัว 8,900.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00-16.00 น  
     
  อบรมsketchupเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อบรมsketchupเรียนคอมพิวเตอร์สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมSketchup  
  เรียน illustrator สอน ai  
   
   
  Tel : 02-9689983 ,085-2176726  
  Line id : @chairatstudio  
  Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio  
     
  สอนcadสอนautocadสอน AutoCAD  
  อบรม AutoCADอบรม AutoCADเรียน autocad  
  อบรม 10-06-2024