เนื้อหาครอบคลุมทุก version

 หลักสูตร อบรม SketchUp + Basic V-Ray

 

 SketchUp + Basic V-Ray

  
 สอน sketchup 

 

เรียน Sketchup
สมัคร เรียนsketchup

 แผนที่ สอนsketchup

 สอน Sketchup

 

 
 • SketchUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการออกแบบ โดยเฉพาะการทำแบบร่าง ซึ่งทำได้ง่าย
  และทำงานเป็นระบบ 3 มิติ สามารถปรับแต่งชิ้นงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถสร้างงาน
  Presentation 3 มิติ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ สร้าง Drawing ได้ โดยใช้ชิ้นงานเดียวกัน
  สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD, 3dsmax, Lumion ได้ และยังมีโปรแกรมเสริม เช่น
  V-Ray For SketchUp มาช่วยทำให้ภาพออกมาเสมือนจริง และด้วยการใช้งานง่าย ทำให้โปรแกรมนี้
  ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
  ในกระบวนการออกแบบทั่วโลก

  เนื้อหาการอบรม หลักสูตร SketchUp

  -
  แนวคิดในการใช้งานโปรแกรม
  - คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ SketchUp และ V-Ray
  - การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
  - การเลือกไฟล์ต้นแบบและการตั้งหน่วยในการทำงาน
  - กลุ่มคำสั่งในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
  - กลุ่มคำสั่งในการแก้ไขชิ้นงาน 3 มิติ
  - การใช้เครื่องมือช่วยเขียนต่างๆ
  - การใช้งาน Outliner
  - การสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อน
  - การสร้างชิ้นงานสำเร็จเก็บไว้ใช้งาน
  - การนำชิ้นงานสำเร็จมาใช้งาน
  - การ Download ชิ้นงานสำเร็จรูป กว่า 100,000 ชิ้นมาใช้งาน
  - หลักการสร้าง Drawing เบื้องต้น, การใส่รายละเอียดใน Drawing
  - การเขียนเส้นบอกระยะ (Dimension)
  - การสร้างภาพตัด (Section View)
  - การสร้างตัวอักษร 3 มิติ
  - การกำหนดวัสดุที่สมจริงให้กับชิ้นงาน (Material)
  - การสร้างวัสดุ (Material) ใน SketchUp และการเก็บไว้ใช้งาน

  - การตั้งค่าแสงและเงา (Lighting)
  - การนำเข้าแบบแปลน 2 มิติจาก AutoCAD มาขึ้นรูปเป็นวัตถุ 3 มิติ
  - การ Export ชิ้นงาน3 มิติและการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น AutoCAD ,3dsmax
  - การสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ Walk-through animation with
  sketchup
  - การบันทึกผลงานเป็นไฟล์ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว
  - สอนการนำเสนอผลงานออกแบบอย่างมืออาชีพ
  - การใช้งาน sketchup plugins , sketchup extensions
  -
  การใช้งาน V-Ray For SketchUp ขั้นพื้นฐาน เพือสร้างภาพเสมือนจริง
  -  แนะนำ การใช้งาน Lumion ขั้นพื้นฐาน
  - การทำ BOQ (Bill of Quantities) เบื้องต้นสำหรับการทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
  - การพิมพ์งานที่ถูกต้อง ตรงตามมาตราส่วน

  - การประยุกต์ใช้งานจริง

 

หลักสูตรSketchup สอนออนไลน์    โปรแกรมทีใช้ สอน SketchUp Pro 2024 2023 For Windows และ V-Ray For SketchUp Version 6 เรียนSketchup
   เนื้อหาครอบคลุมทุก SketchUp 2024 , 2023, 2022, 2021, 2020 , 2019 , 2018 , 2017
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ค่าฝึกอบรม :
   เรียนส่วนตัว 8,900.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00-16.00 น
ติดต่อ อบรมSketchup    เรียนกลุ่มออนไลน์ 2,500.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00-16.00 น สอนSketchup
   เรียนกลุ่มที่สถาบัน 3,900.- / 1 ท่าน ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 9.00-16.00 น
   รับฟรี วีดีโอคอร์สเรียนออนไลน์ สอนโปรแกรม SketchUp. บริการสอนทั้งในและนอกสถานที่
   รับฟรี โมเดลSketchup 3D กว่า1,500 ชิ้น พร้อมแหล่ง Download โมเดลอีกกว่า 100,000 ชิ้น
   รับฟรีทันที !!! คู่มือSketchup + สมุด ,ปากกา
   เรียนทบทวนฟรี !!!
   
       
    สมัคร เรียน หลักสูตรsketchup สมัคร เรียนsketchup
   
   
   

 ผลงานที่สร้างด้วย SketchUp + V-Ray
สอนsketchup vray เรียนsketchup สอนsketchup vray
 ผลงานที่สร้างด้วย SketchUp    
สอน sketchup เรียน sketchup อบรมsketchup
     
 ภาพ อบรมSketchUp    
สอนSketchUpสอนSketchUpเรียนSketchUp
อบรมsketchup อบรมSketchup สอนsketchup
 
อบรมsketchup      เรียนsketchup ส่วนตัว       อบรมsketchup      เรียนsketchup      สมัคร เรียนsketchup      แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมSketchup
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
  อบรม sketchup 28-06-2024  
  © Copyright 2024  By Chairat Studio