หลักสูตรอบรม InDesign CC

    หัวข้อการอบรม
    แนวคิดในการใช้โปรแกรม
    การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมและการกำหนดค่าต่างๆ
    การจัดรูปแบบเอกสาร
    ระบบการพิมพ์ในประเทศไทย
    การทำงานกับชุดเอกสารและการกำหนด Master Page
    การทำงานกับการพิมพ์ ตัวอักษรและการแก้ไข
    ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการเลือกใช้สี
    การทำงานกับสี และการกำหนดค่าสีในโปรแกรม
    การทำงานกับรูปภาพ
    การทำงานกับเฟรมและตาราง
    การใช้  Layer การใช้  Shortcuts Key
    การทำงานด้วยภาพแบบ Transparent และ Effect  ต่างๆ
    การ สร้างภาพแบบ  VECTOR  ในรูปแบบของโปรแกรม Adobe Illustrator
    การ Import ผลงานจาก Adobe Illustrator และ โปรแกรมประเภท  VECTOR อื่นๆ
    การ Import ข้อมูล Microsoft Word
    การ Import ข้อมูล Microsoft Excel
    การกำหนด Style ให้กับข้อความ ตาราง และวัตถุต่างๆ
    การสร้างเอกสารแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ
    การรวบรวมไฟล์ต่างๆ มาประกอบเป็นหนังสือ
    การประยุกต์ใช้งานจริง ในระบบผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่สร้างสามารถผลิตออกมาได้จริง
    การบริหารการจัดเก็บไฟล์อย่างมีระบบ เพื่อใช้ความสามารถของโปรแกรมที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
     
     
     
     
     
     
     
  ค่าอบรม : แบบเรียนส่วนตัว : 8,900.- /1 ท่าน 12 ชั่วโมง
     แบบกลุ่ม : 3,500.- /1 ท่าน 12 ชั่วโมง
เรียน indesign สอน indesign  เรียน indesign  เรียน indesign cc แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม indesignเรียน indesign
© Copyright 2004-2018  By Chairat Studio