อบรม เรียนPowerPoint

เรียนpowerpoint  PowerPoint 1 ส่วนประกอบต่างๆ ใน PowerPoint
  ส่วนประกอบหลักใน PowerPoint
    การเรียกใช้เมนูคำสั่งและไดอะล็อกบ็อกซ์ ,การใช้แถบเครื่องมือต่างๆ
    การใช้เมาส์ปุ่มขวา,การเรียกใช้ office assistant
   PowerPoint 2 ทดลองสร้างผลงานแบบง่ายๆ
    เริ่มสร้างผลงาน
    ทดลองฉายสไลด์
    การบันทึกไฟล์อัตโนมัติ
    การดูสไลด์ในมุมมองแบบต่างๆ
   PowerPoint 3 สอน การสร้างและการจัดการสไลด์แบบมืออาชีพ
    สอนการสร้างงานนำเสนอแบบ Blank Presentation
    การสร้างงานนำเสนอแบบ AutoCountent Wizard
    รู้จักกับ Slide Layout & Placeholder
    การแทรกสไลด์จากไฟล์อื่น
    Copy สไลด์ด้วย Office Clipboard
    การสร้างงานจากแม่แบบที่มีอยู่
   PowerPoint 4 สอน การพิมพ์ตัวอักษรและจัดข้อความ
    การพิมพ์ตัวอักษร,ข้อความและการปรับแต่ง
    การสร้าง text box และการปรับแต่ง
    การตกแต่งข้อความ
    การใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)
    การแสดงหัวข้อย่อย
    การสรุปหัวเรื่องจากสไลด์ต่างๆ
    หัวข้อย่อยและเลขลำดับ
   PowerPoint 5 สอน การตกแต่งสไลด์
    สอนการใส่สีสัน ลวดลายให้งานนำเสนอแบบมืออาชีพ
    การเปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลาย
    โครงร่างสี (Color Scheme)
    การกำหนดให้สไลด์เหมือนกันทุกแผ่น(Slide Master)
    การสร้างแม่แบบด้วยตนเอง(Template)
    การเรียกใช้แม่แบบ
    การใส่เวลาและวันที่
    การกำหนดลำดับที่เริ่มต้นของสไลด์
   PowerPoint 6 สอน การใช้ Object อื่นๆในการตกแต่งสไลด์
    การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
    การนำเสนอด้วยกราฟแบบต่างๆ การแก้ไข และการสร้างกราฟแบบลูกผสม
    การสร้างผังองค์กร การแก้ไข ตกแต่งด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
    การสร้างแผนผังในรูปแบบต่างๆ
   PowerPoint 7 สอน การใส่ภาพและเสียงในสไลด์
    การแทรกภาพจากแฟ้ม, Clipart และไฟล์ภาพในรูปแบบอื่นๆ
    การปรับแต่งความคมชัด ความสว่างของภาพ
    การปรับภาพให้โปร่งใสและการจัดเรียงลำดับของภาพ
    การใส่ไฟล์เสียง และการกำหนดการเล่นเสียงขณะฉายสไลด์
    การใส่ไฟล์เสียงจาก CD เพลง
    การใส่ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ VDO
    การใส Flash Movie
    การนำเสนอแบบ Photo Album
    การทำประกาศนียบัตร
    การลดขนาดไฟล์ภาพ
    การปรับโหมดสีของภาพ
   PowerPoint 8 สอน การวาดภาพและสร้างอักษรประดิษฐิ์
    เรียนรู้การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่างๆ
    การเริ่มสร้างภาพ,การวาดเส้นแบบต่างๆ
    การจัดการเกี่ยวกับภาพ,การวาดผังโปรแกรม
    การสร้าง WordArt
   PowerPoint 9 สอน การเพิ่ม Effect และ Animation ให้กับผลงาน
    การใส่ effect ขณะเปลี่ยนสไลด์ในรูปแบบต่างๆ
    การเปลี่ยนลำดับการแสดง effect
    การกำหนดเวลาการแสดง effect
    การกำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง (Custom Animation)
    การกำหนดเส้นทางการเคื่อนไหว
    การใส่ effect ให้กับกราฟและแผนผังไดอะแกรม
    การปรับแต่งการแสดง effect
   PowerPoint 10 เรียน การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
    การทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย
    การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)
    การกรอกบันทึกย่อในมุมมอง Slide Sorter
    สั่งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย
   PowerPoint 11 สอน การจัดเตรียมการนำเสนอ
    การสร้างสไลด์สรุป
    กำหนดเวลาการฉายสไลด์
    การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย
    การสร้างปุ่มปฎิบัติการ
    การสร้างสไลด์สำหรับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม
   PowerPoint 12 สอน การนำเสนอ
    การนำเสนอสไลด์ด้วยตนเอง
    การแสดงสไลด์ที่ต้องการจากหัวเรื่อง
    การเน้นจุดสำคัญ
    การซ่อนลูกศร
   PowerPoint 13 สอน การเตรียมการบรรยายนอกสถานที่
    การบันทึกงานนำเสนอในแบบกราฟฟิค
    การเก็บ font ไว้กับงานนำเสนอ
    การบรรจุงานนำเสนอในรูปแบบ CD (Package for CD)
    การนำเสนองานต่อเนื่องแบบภาพยนตร์
   PowerPoint 14 สอน การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ
    การลิงค์ข้อความไปยังสไลด์อื่นๆ
    การแสดงตัวอย่างสไลด์ในแบบเว็บเพจ
    การบันทึกสไลด์เป็นเว็บเพจ
   PowerPoint 15 เทคนิค powerpoint
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
     
     
    โปรแกรมที่ใช้ สอน PowerPoint 2013
   
สอนpowerpoint เรียนpowerpoint ส่วนตัว  สอนpowerpoint  promotion เรียนpowerpoint แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนpowerpointสมัคร เรียนpowerpoint
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio
เนือหาหลักสูตรครอบคลุมทุก version