สอน Lumion 

     Lumion เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ 3 มิติอย่างมืออาชีพ โดยสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง
  โดยสามารถ นำเข้าโมเดลจาก SketchUp , AutoCAD, 3dsmax และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆเพื่อเข้ามาเพิ่มเติมวัตถุและรายละเอียดต่างๆ เช่น คน รถ ต้นไม้ น้ำพุ
  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เข้ามาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ
    โดยจะเริ่มสอน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานขั้นสูงเพื่อใช้งานจริง
     
  หัวข้ออบรม Lumion  คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ Lumion
  เรียน Lumion  ส่วนประกอบหลักใน Lumion
   การสร้างไฟล์ใหม่
   การควบคุมหน้าจอและควบคุม Camera
   การปรับแต่งสภาพแวดล้อม ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ท้องฟ้า ลักษณะก้อนเมฆ
   การปรับแต่งสภาพภูมิประเทศ
   การสร้างแผ่นน้ำ หรือทะเล
   การนำเข้าโมเดลจากโปรแกรมภายนอก เช่น SketchUp , AutoCAD, 3dsmax , Revit และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ
   การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปต่างๆจากโปรแกรม เช่น คน รถ ต้นไม้ น้ำพุ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
   การแก้ไขวัตถุสำเร็จรูป การย้าย การเพื่ม การลบ การย่อ-ขยาย
   การควบคุมวัตถุขั้นสูง
  สอน Lumion  การใช้งาน Layer
   การกำหนดและการแก้ไข Material ให้กับวัตถุต่างๆ
   การสร้าง Material ขั้นสูง
   การสร้างและแก้ไข ไฟชนิดต่างๆ
   การสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ
   การใส่ Effect ชนิดต่างๆ
   การสร้าง Clip ภาพเคลื่อนไหว
   การ Render เพื่อสร้างภาพนิ่ง
     การ Render เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
     การสร้าง Final Render สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว ในการใช้งานจริง
     
  โปรแกรมที่ใช้อบรม   Lumion 11  Lumion 12
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
  วิธีการฝึกอบรม   เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ เพื่อการใช้งานจริง โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
  ระยะเวลาฝึกอบรม   เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
  ค่าอบรม   เรียนกลุ่ม 4,900.-
     เรียนส่วนตัว 8,900.-
     
 
  รับฟรีทันที !!! ไฟล์ วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรม
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%  เรียนทบทวนฟรี !!!
   
   สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรม Lumion 11 หรือ รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย
   สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม
   
   
     
ภาพผลงานจากโปรแกรม Lumion
เรียน lumionสอน lumion
สอน lumionสอน lumion
สอน lumion สอน lumion
 
สอนLumion 11สอนLumion
สอนLumion 11สอนLumion 11สอนLumion

สอน Lumion สอน Lumion  ตารางเรียน Lumion  สอน Lumion สอน Lumionสอน Lumion
สอน Lumion 10-12-2023

© Copyright 2004-2023  By Chairat Studio

Easy Architectural Visualization in 15 Minutes.