หลักสูตรอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design Packaging Design

   
             หลักสูตรนี้มุ่งหวัง ให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทุกรูปแบบ เพื่อรองรับงานออกแบบในประเภท ต่างๆ
  โดยจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ พื้นฐานการออกแบบทั่วไป และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม
  และมี ประโยชน์ใช้สอย ( Function ) ตรงตามต้องการของผู้บริโภค และสามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม
   
   หัวข้อการฝึกอบรม :
  - ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
  - การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
  - หลักการและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - พื้นฐานการวาดภาพและทำแบบร่าง สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - ทฤษฎีสี และจิตวิทยาในการใช้สี สำหรับบรรจุภัณฑ์
  - ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  - องค์ประกอบศิลป์
  - การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายใน ( Inner Packaging )
  - การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ภายนอก ( Outer Packaging )
  - การออกแบบ กราฟฟิค บนบรรจุภัณฑ์ ( Graphic On Packaging )
  - การใช้งาน Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - การใช้งาน Adobe Photoshop ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  - การใช้งานโปรแกรม 3 มิติ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( SketchUp )
  - ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ
  - ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 
  - รู้จักกับ อย. และ GMP
  - การประยุกต์ใช้งานจริง
  - การสร้างแบบเพื่อการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานจริง
  - ทดลองออกแบบ และสร้างชิ้นงานจริง
  - การติดต่อว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อสั่งผลิตชิ้นงานจริง
   
  ในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
   
 

สอนออกแบบบรรจุภัณฑ์packaging

ออกแบบบรรจุภัณฑ์packaging Design

packagingpackaging Design

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รับฟรี ** ไฟล์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ Illustrator กว่า 70 แบบ ใช้งานจริงได้ทันที**
   
 
ค่าอบรม
       
  เรียนกลุ่ม 8,900.- 30 ชั่วโมง คลิ้กดู ผลงานผู้เข้าอบรม
  เรียนส่วนตัว 19,900.- 30 ชั่วโมง
คลิ้กดู ตารางเรียนแบบกลุ่ม
  สอน packaging Design สมัครอบรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนที่ศูนย์ฝึก อบรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ package design สอน ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  อบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์  สอนออกแบบบรรจุภัณฑ์
   
  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์package design
  package designpackage designออกแบบบรรจุภัณฑ์
  packaging designpackaging designpackaging design
  Packaging Designออกแบบบรรจุภัณฑ์Packaging Design
  © Copyright 2004-2024 www.chairatstudio.com
  Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 02/29/2024