Product Design

ออกแบบผลิตภัณฑ์

 Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Product Design package design
รายละเอียดการอบรม รายละเอียดการอบรม
 หลักสูตร  Products Design  หลักสูตร  Packaging Design
 ระยะเวลา  30 ชั่วโมง  ระยะเวลา  30 ชั่วโมง
 วันเรียน  วันพุธ หรือ เสาร์  วันเรียน  วันพุธ หรือ เสาร์
 เวลา  9.00 - 16.00 น  เวลา  9.00 - 16.00 น
 ค่าอบรม  แบบกลุ่ม 9,800.- บาท/ท่าน  ค่าอบรม  แบบกลุ่ม 8,900.- บาท/ท่าน
   แบบส่วนตัว 19,900.- บาท/ท่าน    แบบส่วนตัว 19,500.- บาท/ท่าน
       
   แถมฟรี อบรมหลักสูตร SketchUp+Basic V-Ray    แถมฟรี อบรมหลักสูตร illustrator
 รายละเอียดหลักสูตร  คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร  คลิ้กดูรายละเอียดหลักสูตร
   คลิ้กดู ผลงานผู้เข้าอบรม    คลิ้กดู ผลงานผู้เข้าอบรม
       
   
  ตารางอบรมประจำปี 2567  
   
Product Design Packaging Design
 รุ่นที่ 1/2567   สถานะ  รุ่นที่ 1/2567 (PK67) รอบวันเสาร์ (เรียนที่สถาบัน) สถานะ
ครั้งที่ 1 ยังไม่มีกำหนดการอบรม ปิด ครั้งที่ 1 ยังไม่มีกำหนดการอบรม ปิด
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5
Product Design  
 รุ่นที่ 2/2567   สถานะ  รุ่นที่ 2/2567 (PK68)    
ครั้งที่ 1 ยังไม่มีกำหนดการอบรม ปิด ครั้งที่ 1 ยังไม่มีกำหนดการอบรม ปิด
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5
Product Design Packaging Design
  รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 6 ท่านเท่านั้น    
     
     
 
 
 
 
 
บรรยากาศฝึกอบรม และผลงานผู้เข้าอบรม บางส่วน    
Package Design package design
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ product design
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ package design
packaging design
Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ProductDesign packaging design
ProductDesign package design
packaging ProductDesign
package design Package design
package design package design
Package Design product design
Package Design Package design
package design Packaging Design
product design package design
PACKAGE DESIGN Package Design
product design product design
package design
   
       
 
home แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม สมัครอบรม
© Copyright 2004-2019 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 16-Dec-2023