สอน อบรม InkScape

  Inkscape เป็นโปรแกรมกราฟฟิกประเภท Opensource ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เหมาะสำหรับ Graphic Designer มืออาชีพด้วยการใช้งานที่ง่าย
  ตอบสนองการทำงานด้านกราฟฟิกได้ทุกรูปแบบ ไม่แตกต่างจาก Illustrator หรือ CorelDraw ด้วยการนำข้อดีของทั้ง 2 โปรแกรมมารวมกันเป็นโปรแกรม Inkscape
        โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่ม ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับ การสร้างงานขั้นสูง ที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง และรองรับระบบการผลิตในระบบต่างๆ สำหรับการผลิต
  ออกมาเป็นผลงานจริง
     
  inkscape 1 รู้จักกับงาน Graphic Design และส่วนประกอบต่างๆใน inkscape
    ส่วนประกอบหลักใน inkscape
    ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ inkscape
    ระบบการผลิตงาน สื่อสิ่งพิมพ์
    หลักการใช้สีและข้อควรระวัง
  inkscape 2 การสร้างงานกราฟฟิก
    การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
    การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
    ส่วนประกอบของวัตถุใน inkscape
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วยรูปร่าง เรขาคณิต
    การสร้างวัตถุแบบกำหนดค่า
    การสร้างภาพกราฟฟิกด้วย Pen Tool
    การเลือกสีในกล่องเครื่องมือ
    การสร้างเส้นและการกำหนดลักษณะเส้น
  inkscape 3 เรียนรู้การปรับแต่งวัตถุแบบต่างๆ
    การใช้เครื่องมือต่างๆในกล่องเครื่องมือ
    การเปลี่ยนสีให้กับวัตถุ
    การกำหนดสีแบบไล่เฉด
    การย่อ ขยาย การหมุน การสร้างภาพสะท้อน การบิดเอียง
    การจัดเรียงลำดับวัตถุ (Arrange),การล็อควัตถุ
  inkscape 4 เรียนรู้การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
    การพิมพ์ตัวอักษรใน inkscape, การปรับแต่งตัวอักษรด้วย Palette Character
    การพิมพ์ตัวอักษรในพื้นที่ ที่กำหนด
    การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
    การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
  inkscape 5 เรียนรู้การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
    การทำงานกับเลเยอร์
    การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ / การล็อคเลเยอร์/การลบหรือเพิ่มเลเยอร์
  inkscape 6 เรียนรู้การวาดเส้นด้วยพู่กัน
    การกำหนดหัวแปรงและความโตของปลายพู่กัน
การเรียกใช้รูปแบบปลายพู่กันที่มีอยู่ใน inkscape
การเปลี่ยนรูปแบบปลายพู่กัน
การสร้างปลายพู่กันด้วยตนเอง
   
   
   
  inkscape 7 เรียนรู้การใช้ Symbols Tool สร้างงานกราฟฟิก
    การใส่ภาพจำนวนมากๆลงในงาน
การแก้ไข Symbols,การเคลื่อนย้าย,การย่อ ขยาย,การหมุน,การดีงมารวมกัน,การใส่สี
การกำหนดความโปร่งใส่
การสร้าง Symbols ด้วยตนเอง
   
   
   
  inkscape 8 เรียนรู้การใช้งานร่วมกับ Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
    เรียนรู้การใช้งาน ร่วมกันระหว่าง Photoshop และ inkscape และโปรแกรมอื่นๆ
การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ
การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
   
   
  inkscape 9 เรียนรู้การแปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ inkscape
    เรียนรู้การแปลงภาพถ่าย( Bitmap )มาเป็นไฟล์ vector เพื่อสามารถแก้ไขได้ใน inkscape
การแปลงผลงานจาก inkscape เป็นภาพ Bitmap
   
  inkscape 10 inkscape 3D การสร้างผลงาน 3 มิติ
    การสร้างงาน 3 มิติใน inkscape
  inkscape 11 inkscape Workshop
    การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
    ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
    การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
  inkscape 12 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
    เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต ,การสร้าง web site
เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
   
   
  inkscape 13 สอน inkscape Tip and Trick
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
     
  ค่าอบรม เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง
    เรียนกลุ่ม 3,900.- 12 ชั่วโมง
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียน inkscape ส่วนตัว  อบรม  inkscape  promotion เรียน inkscape เรียน inkscape
อบรม  inkscape ข้อมูล ณ วันที่ 31-01-2024
© Copyright 2004-2024  By Chairat Studio