หลักสุตร การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
   
        หลักสูตรนี้มุ่งหวัง ให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถ ออกแบบและ สร้างสื่อ มัลติมีเดีย ที่สมบูรณ์แบบโดยการใช้ศิลปะ และเทคโนโลยีนำมาผสมผสาน ผ่านการสร้าง
  โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ และโปรแกรมเสริมเข้ามาใช้งานร่วมกันเพื่อให้ได้สื่อที่ สมบูรณ์แบบ สำหรับการนำไปใช้งานของแต่ละท่าน
   
  เนื้อหาหลักสุตรโดยรวม
  - หลักการและศิลปะการออกแบบสื่อ
  - การใช้งาน Photoshop
  - การใช้งาน Blender 3D
  - การใช้งาน Flash ( Basic )
  - การใช้งาน Flash ( Advance )
  - การบันทึกและตัดต่อเสียง (Sound Forge)
  - การใช้งานโปรแกรมเสริมต่างๆ
  - การใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ
  - การประยุกต์ใช้งานจริง
   
  Multimedia design1 Multimedia design2
ค่าอบรม แบบส่วนตัว 25,000.- 30 ชั่วโมง
  สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์ แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
© Copyright 2004-2011  By Chairat Studio