อบรมคอมพิวเตอร์ 2562

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2562

 3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
 3ds Animation     อบรมคอมพิวเตอร์ 2562 
 3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 18-02-2019
 3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
 AutoCAD 2D    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 AutoCAD 3D Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Blender 3D Product Design  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 49 ทุกวันพุธ 6 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Corel Draw AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Dreamweaver Packaging Design  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 51 ทุกวันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Flash V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Gimp SketchUp  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 InkScape Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Illustrator AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Photoshop Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Powerpoint SketchUp  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Premiere Pro          
 Rhino        
 SketchUp    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 Solidworks AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 4 - 5 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 V-Ray SketchUp SketchUp  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 V-Ray Rhino AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 7 - 8 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 V-Ray 3dsmax V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 7 - 8 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 7 - 8 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 11 - 12 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 14 - 15 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 18 - 19 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 21 - 22 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 25 - 26 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 25 - 26 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียน autocad SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 25 - 26 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 28 - 29 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
  อบรมคอมพิวเตอร์  
   
  อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2562
อบรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 1 - 2 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design  Packaging Design ภาคทฤษฎี ( อบรม 2 วัน ) จ - อ 8 - 9 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 8 - 9 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 8 - 9 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 8 - 9 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 11 - 12 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Graphic Design Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 18 - 19 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Multimedia Design AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 22 - 23 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 22 - 23 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 22 - 23 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2019 พ - พฤ 24 - 25 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 24 - 25 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2019 พ - พฤ 24 - 25 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 24 - 25 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พ - พฤ 24 - 25 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2018 จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 29 - 30 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์          
         
อบรมคอมพิวเตอร์          
         
         
         
         
         
         
         
สอนคอมพิวเตอร์          
         
         
         
         
         
         
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์          
         
         
         
         
         
         
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์          
         
         
         
         
         
           
     
      อบรมคอมพิวเตอร์ 2562 
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio