อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2564


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
           
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 13-05-2021
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ เข้าเรียนที่สถาบัน สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 3 - 4 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 3 - 4 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 6 - 7 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad  SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 13 - 14 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 17 - 18 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พ - พฤ19 - 20 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ 24 - 25 พฤษภาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 27 - 28 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 29 - 30 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad          
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ เข้าเรียนที่สถาบัน สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 3 - 4 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design ทุกวันเสาร์ 5 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 มิถุนายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 10 - 11 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 10 - 11 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 มิถุนายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 14 - 15 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 17 - 18 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 21 - 22 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์  After Effect CC 2020 จ - อ 21 - 22 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 พฤ - ศ 24 - 25 มิถุนายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 24 - 25 มิถุนายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 28 - 29 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         


       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 5 - 6 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 5 - 6 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 8 - 9 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 12 - 13 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 จ - อ 12 - 13 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 15 - 16 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2020 พฤ - ศ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 19 - 20 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 19 - 20 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 22 - 23 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 22 - 23 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
             
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 699 - 3500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio