อบรมคอมพิวเตอร์ 2562

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2562

 3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
 3ds Animation          
 3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 16-10-2019
 3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
 AutoCAD 2D    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 AutoCAD 3D Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Blender 3D SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 17 - 18 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Corel Draw Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 21 - 22 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Dreamweaver SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 24 - 25 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Flash ( Animate ) AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 InkScape Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 28 - 29 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Illustrator          
 Photoshop          
 Powerpoint          
 Premiere Pro          
 Rhino   อบรมคอมพิวเตอร์  
 SketchUp    
 Solidworks   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2562
 V-Ray SketchUp  
 V-Ray Rhino  
 V-Ray 3dsmax  
   
   
   
 แผนที่ สอน autocad        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 4 - 5 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 4 - 5 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 11 - 12 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียน autocad SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 21 - 22 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ Photoshop  Photoshop CC 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 25 - 26 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Product Design รอบวันพุธ ( อบรม 5 วัน ) PD 54 ทุกวันพุธ 27 พ.ย. - 25 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad          
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 2 - 3 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 9 - 10 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2019 จ - อ 16 - 17 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 26 - 27 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
         
อบรมคอมพิวเตอร์          
 Product Design          
 Packaging Design          
 Graphic Design          
 Multimedia Design          
           
           
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์          
         
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์          
         
เรียนคอมพิวเตอร์          
         
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์          
         
 แผนที่ สอน autocad          
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
     
        
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio