อบรมคอมพิวเตอร์ 2559

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation            สอนคอมพิวเตอร์ photoshop  สอน photoshop  สอน photoshop  
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 23-09-2017
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 2D Version 2016 ศ - ส 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ ศ - ส 1 - 2 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   Premiere Pro จ - อ 4 - 5 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   CorelDraw จ - อ 4 - 5 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Photoshop CC 2015 จ - อ 4 - 5 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Illustrator CC 2015 จ - อ 4 - 5 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 38 ทุกวันพุธ 6 กันยายน - 4 ตุลาคม
9,800.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Excel รอบวันพุธ 6 และ 13 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   AutoCAD 2D Version 2016 พฤ - ศ 7 - 8 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Excel พฤ - ศ 7 - 8 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   คอมพิวเตอร์พื้นฐาน พฤ - ศ 7 - 8 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 2D Version 2016 รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   Excel รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   Premiere Pro รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 9 และ 16 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 11 - 12 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 11 - 12 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 14 - 15 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 14 - 15 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พฤ - ศ 14 - 15 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 18 - 19 กันยายน
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 18 - 19 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel จ - อ 18 - 19 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel รอบวันพุธ 20 และ 27 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 21 - 22 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 21 - 22 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 21 - 22 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 23 และ 30 กันยายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel รอบวันเสาร์ 23 และ 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 23 และ 30 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp รอบวันเสาร์ 23 และ 30 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง รอบวันเสาร์ 23 และ 30 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 25 - 26 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 28 - 29 กันยายน
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 28 - 29 กันยายน
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Multimedia Design  
   
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 2 - 3 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel จ - อ 2 - 3 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Dreamweaver จ - อ 2 - 3 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ ศ - ส 6 - 7 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp ศ - ส 6 - 7 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Rhino ศ - ส 6 - 7 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2017 ศ - ส 6 - 7 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 ศ - ส 6 - 7 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 9 - 10 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 9 - 10 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 9 - 10 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 9 - 10 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 9 - 10 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 11 - 12 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พ - พฤ 11 - 12 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พ - พฤ 11 - 12 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 16 - 17 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   CorelDraw จ - อ 16 - 17 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel จ - อ 16 - 17 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 16 - 17 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 19 - 20 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 ตุลาคม
4,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พฤ - ศ 19 - 20 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   Dreamweaver พฤ - ศ 19 - 20 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 ตุลาคม
3,900.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 ตุลาคม
3,500.-
อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 อ - พ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง อ - พ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp อ - พ 24 - 25 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 อ - พ 24 - 25 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 อ - พ 24 - 25 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro ศ - ส 27 - 28 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 ศ - ส 27 - 28 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 ศ - ส 27 - 28 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 ศ - ส 27 - 28 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   V-Ray for SketchUp จ - อ 30 - 31 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 30 - 31 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 30 - 31 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 38 ทุกวันพุธ 1 - 29 พฤศจิกายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Rhino + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 18 และ 25 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro รอบวันเสาร์ 18 และ 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw รอบวันเสาร์ 18 และ 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 18 และ 25 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 18 และ 25 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 39 จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 39 ทุกวันเสาร์ 25 พ.ย - 23 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 39 ทุกวันพุธ 6 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel รอบวันพุธ 6 และ 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 28 - 29 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 28 - 29 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 28 - 29 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 28 - 29 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
             สอนคอมพิวเตอร์ photoshop  สอน photoshop  สอน photoshop  
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio