อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2564


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
            
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2021
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ เข้าเรียนที่สถาบัน สถานะ
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design ( PK 64 ) เรียนออนไลน์ผ่าน zoom ทุกวันพุธ 9 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 10 - 11 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 17 - 18 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 21 - 22 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 21 - 22 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 จ - อ 21 - 22 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 24 - 25 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 24 - 25 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอน cad  After Effect CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 28 - 29 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
         
  อบรมคอมพิวเตอร์
 
เรียนคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 1 - 2 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design ( PK 65 ) เรียนที่สถาบัน ทุกวันเสาร์ 3 - 31กรกฎาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 5 - 6 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 12 - 13 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ 12 - 13 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 15 - 16 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2021 พฤ - ศ 15 - 16 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์


AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 19 - 20 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 19 - 20 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 22 - 23 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2021 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2021 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ 26 - 27 กรกฎาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 29 - 30 กรกฎาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน สิงหาคม 2564 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 2 - 3 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design ( PK 66 ) เรียนที่สถาบัน ทุกวันพุธ 4 สิงหาคม - 1 กันยายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 5 - 6 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2021 + Basic V-Ray พฤ - ศ 5 - 6 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Packaging Design ( PK 67 ) เรียนออนไลน์ผ่าน zoom ทุกวันเสาร์ 7 สิงหาคม - 4 กันยายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 9 - 10 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 9 - 10 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 9 - 10 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  Lumion จ - อ 9 - 10 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 12 - 13 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 พฤ - ศ 12 - 13 สิงหาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 12 - 13 สิงหาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 16 - 17 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 พฤ - ศ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  Lumion พฤ - ศ 19 - 20 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2021 จ - อ 23 - 24 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   illustrator CC 2021 จ - อ 23 - 24 สิงหาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 จ - อ 23 - 24 สิงหาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2021 พฤ - ศ 26 - 27 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2021 พฤ - ศ 26 - 27 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2021 พฤ - ศ 26 - 27 สิงหาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 30 - 31 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   SketchUp 2021 + Basic V-Ray จ - อ 30 - 31 สิงหาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
     
              
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + คอร์สเรียนออนไลน์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 699 - 3500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม สอนคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio