อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2563


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
      อบรมคอมพิวเตอร์ มกราคม 2563 อบรมคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2563 อบรมคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2563
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-01-2020
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 23 - 24 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 23 - 24 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2020 พฤ - ศ 23 - 24 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 27 - 28 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พฤ - ศ 30 - 31 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 30 - 31 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 พฤ - ศ 30 - 31 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
 แผนที่ สอน autocad          
         
         
         
         
     
  อบรมคอมพิวเตอร์  
   
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2563
 
 
 
 
 
 
 
เรียนคอมพิวเตอร์        
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์  After Effect CC 2020 พฤ - ศ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 พฤ - ศ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 2 - 3 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 2 - 3 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 2 - 3 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 9 - 10 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 9 - 10 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 9 - 10 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ12 - 13 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad Illustrator  Illustrator CC 2020 พฤ - ศ12 - 13 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ12 - 13 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ12 - 13 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Packaging Design รอบวันเสาร์ ( อบรม 5 วัน ) PK 60 ทุกวันเสาร์ 21 มี.ค. - 18 เม.ย. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 23 - 24 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ26 - 27 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2019 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ26 - 27 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ26 - 27 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 30 - 31 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 30 - 31 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์          
         
เรียนคอมพิวเตอร์          
         
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์          
         
           
           
     
         
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio