อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2563


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
            
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 30-03-2020
 
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
  สอน คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 

อบรมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 แผนที่ สอน autocad  
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
Photoshop  Photoshop CC 2020 หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 เมษายน 3000.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 4 - 5 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 เมษายน 3000.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ Illustrator  Illustrator CC 2020 หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 8 - 9 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 8 - 9 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 เมษายน 3000.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 11 - 12 เมษายน 3,000.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 13 - 14 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 13 - 14 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 16 - 17 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 20 - 21 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 20 - 21 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 20 - 21 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 20 - 21 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 25 - 26 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 จ - อ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 จ - อ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 27 - 28 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad Photoshop  Photoshop CC 2020 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พ - พฤ 29 - 30 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 2 - 3 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 4 - 5 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 พ - พฤ 6 - 7 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พ - พฤ 6 - 7 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ11 - 12 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ11 - 12 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 14 - 15 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 จ - อ18 - 19 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ18 - 19 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ18 - 19 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator  Illustrator CC 2020 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 Lumion เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad  After Effect CC 2020 จ - อ 25- 26 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 30 - 31 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มิถุนายน 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 1- 2 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 1- 2 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 4- 5 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4- 5 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 8- 9 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2020 พฤ - ศ 11- 12 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11- 12 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11- 12 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 15- 16 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 15- 16 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
   After Effect CC 2020 พฤ - ศ 18- 19 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
   Lumion เสาร์ - อาทิตย์ 20 - 21 มิถุนายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 22- 23 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2020 จ - อ 22- 23 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 พฤ - ศ 25 - 26 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator  Illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 มิถุนายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2020 จ - อ 29- 30 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray  SketchUp 2020 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 29- 30 มิถุนายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
           
           
           
           
     
         อบรมคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2563      
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
       
      ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
     หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
     สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม เรียนautocad ออนไลน์
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
     18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio