อบรมคอมพิวเตอร์ 2561

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2561

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation  
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 18-10-2018
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 1 - 2 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 1 - 2 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 4 - 5 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 4 - 5 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 6 - 7 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 8 - 9 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 3D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 13 - 14 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 46 ทุกวันพุธ 17 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Premiere Pro CC 2018 จ - อ 15 - 16 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 18 - 19 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 18 - 19 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2018 จ - อ 22 - 23 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 จ - อ 22 - 23 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 25 - 26 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 25 - 26 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 ตุลาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 27 - 28 ตุลาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 29 - 30 ตุลาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
  อบรมคอมพิวเตอร์  
   
     
         
  อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
อบรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad  
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 1 - 2 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 8 - 9 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 47 ทุกวันพุธ 7 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Product Design   Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Packaging Design   Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Graphic Design   Photoshop CC 2018 จ - อ 12 - 13 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Multimedia Design   Illustrator CC 2018 จ - อ 12 - 13 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 15 - 16 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad   CorelDraw 2018 พฤ - ศ 15 - 16 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 15 - 16 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Blender พฤ - ศ 15 - 16 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 19 - 20 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 19 - 20 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 พฤ - ศ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2018 พฤ - ศ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver CC 2018 พฤ - ศ 22 - 23 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 24 - 25 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 26 - 27 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 29 - 30 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 3 - 4 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 3 - 4 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2018 พฤ - ศ 6 - 7 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw 2018 พฤ - ศ 6 - 7 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Inkscape พฤ - ศ 6 - 7 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 10 - 11 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 จ - อ 10 - 11 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 10 - 11 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2019 พฤ - ศ 13 - 14 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 13 - 14 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 13 - 14 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 48 ทุกวันเสาร์ 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2561 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 48 ทุกวันเสาร์ 12 ธันวาคม - 9 มกราคม 2562 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 จ - อ 17 - 18 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 จ - อ 17 - 18 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Dreamweaver CC 2018 จ - อ 17 - 18 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2018 พ - พฤ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พ - พฤ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2019 พ - พฤ 19 - 20 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2019 พ - พฤ 19 - 20 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2019 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2018 เสาร์ - อาทิตย์ 22 - 23 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2019 จ - อ 24 - 25 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 24 - 25 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 24 - 25 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2018 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 27 - 28 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2019 พฤ - ศ 27 - 28 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
     
   
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท  
       
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio