อบรมคอมพิวเตอร์ 2563

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2563


  ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
               
  คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2020
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กันยายน 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 กันยายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 5 - 6 กันยายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 อ - พ 8 - 9 กันยายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad  SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 10 - 11 กันยายน 3,900.- เต็ม
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 14 - 15 กันยายน 4,900.- เต็ม
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 21 - 22 กันยายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 24 - 25 กันยายน 3,900. เต็ม
 Lumion 10 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง จ - อ 28 - 29 กันยายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
         
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์
 
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 1 - 2 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 ตุลาคม 4,900. เต็ม
 illustrator CC 2020 จ - อ 5- 6 ตุลาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ตุลาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 10 - 11 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 12- 13 ตุลาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 15 - 16 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 ตุลาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 ตุลาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 17 - 18 ตุลาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 19 - 20 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 พฤ - ศ 22 - 23 ตุลาคม 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 29 - 30 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 29 - 30 ตุลาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 พฤ - ศ 29 - 30 ตุลาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 จ - อ 2 - 3 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์

Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 12 - 13 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 14 - 15 พฤศจิกายน 3,700.- อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray พ - พฤ 18 - 19 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พ - พฤ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 แผนที่ สอน autocad SolidWorks  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พ - พฤ 18 - 19 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 23 - 24 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 26 - 27 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 26 - 27 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 พฤศจิกายน 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 สอนคอมพิวเตอร์ autocad  After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 28 - 29 พฤศจิกายน 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
         
       
   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 3 - 4 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์

 SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 3 - 4 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 7 - 8 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 จ - อ 7 - 8 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 พฤ - ศ 10 - 11 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 พฤ - ศ 10 - 11 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 พฤ - ศ 10 - 11 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 12 - 13 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์  SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 14 - 15 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 14 - 15 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 14 - 15 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 17 - 18 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 17 - 18 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 17 - 18 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Premiere Pro CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 19 - 20 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop  Premiere Pro CC 2020 จ - อ 21 - 22 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 จ - อ 21 - 22 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop  Photoshop CC 2020 จ - อ 21 - 22 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 พฤ - ศ 24 - 25 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray พฤ - ศ 24 - 25 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
SolidWorks  SolidWorks 2020 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 24 - 25 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 After Effect CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 illustrator CC 2020 เสาร์ - อาทิตย์ 26 - 27 ธันวาคม 3,700. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D  AutoCAD 2D Version 2021 จ - อ 28 - 29 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
 SketchUp 2020 + Basic V-Ray จ - อ 28 - 29 ธันวาคม 3,900. อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray for SketchUp  V-Ray for SketchUp จ - อ 28 - 29 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 3D  AutoCAD 3D Version 2021 จ - อ 28 - 29 ธันวาคม 4,900. อบรมคอมพิวเตอร์
         
   
   
               
   ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + VDO สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 2500 บาท  
     
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 6 ท่าน / รุ่น
   หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
   สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สมัครอบรม
 
 
 
 
 
  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
   ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
   18 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio chairatstudio ig chairatstudio chairatstudio