อบรมคอมพิวเตอร์ 2561

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2561

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation    อบรมคอมพิวเตอร์ 2561   อบรมคอมพิวเตอร์ 2561  อบรมคอมพิวเตอร์ 2561
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 20-03-2018
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   Premiere Pro CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   Photoshop CC 2017 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Illustrator CC 2017 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Dreamweaver CC 2017 พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   Flash CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 41 ทุกวันเสาร์ 10 ก.พ.- 3 มี.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์  
     
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Multimedia Design  
   
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   3ds max พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2017 จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 42 ทุกวันพุธ 21 มี.ค.- 18 เม.ย. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   CorelDraw พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 42 ทุกวันเสาร์ 24 มี.ค. - 28 เม.ย. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
       
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 5 - 6 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 5 - 6 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 5 - 6 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 7 - 8 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 9 - 10 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 9 - 10 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 อ - พ 17 - 18 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   Rhino + Basic V-Ray อ - พ 17 - 18 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw 2017 อ - พ 17 - 18 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 19 - 20 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 19 - 20 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 19 - 20 เมษายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 21 และ 28 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 21 และ 28 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 23 - 24 เมษายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Inkscape พฤ - ศ 26 - 27 เมษายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 43 ทุกวันเสาร์ 28 เม.ย. - 26 พ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 43 ทุกวันพุธ 2 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พุธ - พฤ 2 - 3 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 7 - 8 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 10 - 11 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 10 - 11 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 14 - 15 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 จ - อ 14 - 15 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 17 - 18 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2018 Basic + ระดับกลาง จ - อ 21 - 22 พฤษภาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro CC 2017 พฤ - ศ 24 - 25 พฤษภาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 28 - 29 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 28 - 29 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver CC 2017 พุธ - พฤ 30 - 31 พฤษภาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
           
     
     อบรมคอมพิวเตอร์ 2561   อบรมคอมพิวเตอร์ 2561  อบรมคอมพิวเตอร์ 2561
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท  
       
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    สมัครอบรม
   
   
   
   
   
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio