อบรมคอมพิวเตอร์ 2561

หลักสูตร อบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2561

3ds max   ทุกหลักสูตร เรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
3ds Animation     สอน photoshop  สอน sketchup  สอน sketchup  อบรมคอมพิวเตอร์ 2561   อบรมคอมพิวเตอร์ 2561
3ds max Architecture   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดู หัวข้ออบรม และ รายละเอียด ข้อมูล ณ วันที่ 22-11-2017
3ds max Designer
หลักสูตร
วันที่
ค่าอบรม
อบรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD 2D   ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
AutoCAD 3D   Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 38 ทุกวันพุธ 1 - 29 พฤศจิกายน 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
Blender 3D   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Corel Draw   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Dreamweaver   Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Flash   Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Gimp   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
InkScape   Premiere Pro รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Illustrator   CorelDraw รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Photoshop   Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Powerpoint   Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 4 และ 11 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Premiere Pro   Photoshop CC 2017 จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
Rhino   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 6 - 7 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
SketchUp   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
Solidworks   Flash CC 2015 พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray SketchUp   Dreamweaver พฤ - ศ 9 - 10 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray Rhino   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
V-Ray 3dsmax   AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   Excel จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 13 - 14 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash CC 2015 พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 16 - 17 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 18 - 19 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 20 - 21 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 39 ทุกวันพุธ 22 พ.ย - 20 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 23 - 24 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 39 ทุกวันเสาร์ 25 พ.ย - 23 ธ.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 จ - อ 27 - 28 พฤศจิกายน 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 30 พ.ย - 1 ธ.ค. 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
           
    อบรมคอมพิวเตอร์    
       
           
อบรมคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์2560
Product Design  
Packaging Design  
Graphic Design  
Multimedia Design  
   
   
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์        
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 4 - 5 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel รอบวันพุธ 6 และ 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
ภาพอบรมคอมพิวเตอร์   Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 7 - 8 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 9 - 10 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  3ds max จ - อ 11 - 12 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 16 - 17 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Excel พฤ - ศ 14 - 15 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
อบรมคอมพิวเตอร์   3ds max จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  CorelDraw จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Dreamweaver จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Flash CC 2015 จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 18 - 19 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 21 - 22 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 เสาร์ - อาทิตย์ 23 - 24 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  V-Ray for SketchUp จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 จ - อ 25 - 26 ธันวาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
       
  ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
  Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 40 ทุกวันพุธ 3 - 31 ม.ค 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 4 - 5 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์   AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 4 - 5 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 4 - 5 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 4 - 5 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 40 ทุกวันเสาร์ 6 ม.ค.- 3 ก.พ. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Premiere Pro รอบวันเสาร์ 6 และ 13 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Rhino รอบวันเสาร์ 6 และ 13 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 6 และ 13 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 6 และ 13 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
  SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 8 - 9 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 8 - 9 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 8 - 9 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 8 - 9 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 11 - 12 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 11 - 12 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 11 - 12 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 15 - 16 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 15 - 16 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 15 - 16 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 15 - 16 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 15 - 16 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 18 - 19 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 18 - 19 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 18 - 19 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Rhino พฤ - ศ 18 - 19 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign พฤ - ศ 18 - 19 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 20 และ 27 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 20 และ 27 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro รอบวันเสาร์ 20 และ 27 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign รอบวันเสาร์ 20 และ 27 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 22 - 23 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 22 - 23 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 22 - 23 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 22 - 23 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 25 - 26 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 25 - 26 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 25 - 26 มกราคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 25 - 26 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 25 - 26 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 29 - 30 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 29 - 30 มกราคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 29 - 30 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 29 - 30 มกราคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 3 และ 11 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 3 และ 11 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 41 ทุกวันพุธ 7 กพ - 7 มี.ค.. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Rhino พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Flash CC 2015 พฤ - ศ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 41 ทุกวันเสาร์ 10 ก.พ.- 3 มี.ค. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro รอบวันเสาร์ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign รอบวันเสาร์ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
         
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2561 วันที่ ค่าอบรม (ไม่มีอาหารกลางวัน) สถานะ
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- เรียนคอมพิวเตอร์
    3ds max พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,500.- เรียนคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 1 - 2 มีนาคม 3,500.- เรียนคอมพิวเตอร์
    Indesign รอบวันเสาร์ 3 และ 10 มีนาคม 3,500.- เรียนคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,500.- เรียนคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 5 - 6 มีนาคม 3,500.- เรียนคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Dreamweaver พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Excel พฤ - ศ 8 - 9 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 12 - 13 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 12 - 13 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 12 - 13 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Packaging Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PK 42 ทุกวันพุธ 14 มี.ค.- 11 เม.ย. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Rhino พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 15 - 16 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Product Design ( อบรม 5 วัน ) อบรมคอมพิวเตอร์ PD 42 ทุกวันเสาร์ 17 มี.ค. - 21 เม.ย. 9,800.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 รอบวันเสาร์ 17 และ 24 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign จ - อ 19 - 20 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Premiere Pro พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    CorelDraw พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Rhino พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 22 - 23 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    V-Ray for SketchUp จ - อ 26 - 27 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 3D Version 2018 จ - อ 26 - 27 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SolidWorks 2017 Basic + ระดับกลาง จ - อ 26 - 27 มีนาคม 4,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 จ - อ 26 - 27 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 จ - อ 26 - 27 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    AutoCAD 2D Version 2018 พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    SketchUp 2017 + Basic V-Ray หลักสูตรใหม่ พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    3ds max พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Photoshop CC 2017 พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Illustrator CC 2017 พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,500.- อบรมคอมพิวเตอร์
    Indesign พฤ - ศ 29 - 30 มีนาคม 3,900.- อบรมคอมพิวเตอร์
     
       สอน photoshop  สอน sketchup  สอน sketchup  อบรมคอมพิวเตอร์ 2561   อบรมคอมพิวเตอร์ 2561
     ทุกหลักสูตร เรียนทบทวนได้ฟรี
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด + ปากกา + DVD หรือ CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 - 950 บาท    
         
    ทุกหลักสูตรเรียน 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น.รวม 12 ชั่วโมง ยกเว้นบางหลักสูตร 3 วันและ 5 วัน จำนวนผู้เข้าอบรม รับไม่เกิน 10 ท่าน / รุ่น
    หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางสถาบันแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับการใช้งานของท่าน  
    สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9689983 , 0852176726 ใน เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.  
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางการฝึกอบรมและ ค่าฝึกอบรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    สมัครอบรม  
     
     
     
     
     
    แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์  
    ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
    121 /2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    facebook chairatstudio Chairatstudio