เนื้อหาครอบคลุมทุก version

อบรม สอน CorelDraw

coreldraw อบรม coreldraw
         CorelDraw เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ วาดการ์ตูน โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ออกแบบตัวหนังสือ งานกราฟฟิกประเภทต่างๆ
เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถสูง ครอบคลุมการ ทำงานด้านการออกแบบ ได้ทุกรูปแบบและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
          ในหลักสูตรนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้เรียนตั่งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง และสามารถประยุกต์เข้ากับ การใช้งานจริง ของแต่ละท่านได้
 
เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม
 • ส่วนประกอบหลักใน CorelDRAW
 • ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ CorelDRAW
 • การใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ
 • พื้นที่การทำงานของโปรแกรม
 • การใช้เมาส์และการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
 • การสร้างงานใหม่ (NEW)
 • การทำงานกับตัวอักษรและข้อความ
 • การพิมพ์ตัวอักษรใน CorelDRAW, การปรับแต่งตัวอักษร
 • การพิมพ์ตัวอักษรตามเส้น
 • การพิมพ์ตัวอักษรภายในรูปร่างต่างๆ
 • การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
 • การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐานใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ
 • การสร้างวัตถุขั้นสูงใน CorelDRAW
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุขั้นสูง
 • การสร้างงาน 3 มิติใน CorelDRAW
 • การรีทัชภาพใน PHOTO-PAINT
 • การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
 • การใช้งานร่วมกับ Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
 • การ Export ผลงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคชั้นสูงเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
 • CorelDRAW Workshop 1
 • การออกแบบโบร์ชัวร์ การสร้างโลโก้ การสร้างงานโฆษณา การสร้างภาพการ์ตูน การสร้างงาน3มิติ
 • CorelDRAW Workshop 2
 • ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
 • CorelDRAW Tip and Trick
   
        ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,900.-
   เรียนส่วนตัว 8,900.-
   
 รับฟรีทันที !!! CD สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 450 บาท
 รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
 สอน CorelDraw รับรองผล 100%
 เรียนทบทวนฟรี !!!
   
เรียน autocad  เรียน autocad  ตาราง อบรมautocad   สมัคร เรียนAutoCAD  แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมautocad
อบรม 13-06-2017
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio