สอนคอมพิวเตอร์
     121/2 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel: 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092 คลิ้กดูแผนที่ สอนคอมพิวเตอร์ โปรโมชั่น สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ สอนคอมพิวเตอร์
 3dsmax              สอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรพื้นฐานในสำนักงาน และ สอนการออกแบบ หลักสูตรต่างๆ
 3dsmax Designer     สอน  AutoCAD 2 มิติ 3 มิติ  งาน 3 มิติขั้นสูง สอน 3d Animation 3dsmax Photoshop illustrator 3dmax
 3dsmax Architect     SketchUp V-Ray Solidworks Flash Premier Pro Rhino Web design Dreamweaver Powerpoint
 3ds Animation     การเรียนการสอน เน้นใช้งานจริง เพื่อสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ เลือกเรียนได้แบบส่วนตัว หรือ แบบกลุ่ม
 AutoCAD 2D              เนื้อหาหลักสูตร ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เน้นการใช้งานจริง ด้วยวิธีการเรียนที่เข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน
 AutoCAD 3D     มาก่อน และสามารถปรับเปลี่ยน ให้ตรงตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้
 Blender 3D              ดำเนินการสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการใช้งานจริง
 Corel Draw     บริการจัดอบรมนอกสถานที่ สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง
 Dreamweaver      
 Flash ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน Packaging Design เรียนคอมพิวเตอร์
 Illustrator สอนคอมพิวเตอร์
 InDesign
 InkScape
 Photoshop
 Powerpoint
 Premier Pro เรียนคอมพิวเตอร์  Products design
 Rhino
 SketchUp อบรมคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่ม  
 Solidworks อบรมคอมพิวเตอร์
 V-Ray 3ds max
 V-Ray SketchUp
 V-Ray Rhino หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์
    คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด  
     Packaging Design การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    เรียนรู้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสามารถออกแบบงานจริง  
เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ได้อย่างมืออาชีพ  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย   เรียนกลุ่ม 9,800.- สอนส่วนตัว 27,000.-  
 Product Design   พิเศษ เรียนฟรี illustrator แบบกลุ่ม  
 Packaging Design      
 Graphic Design    Products Design การออกแบบผลิตภัณฑ์  
 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   เรียนรู้ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิต  
แผนที่ ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์   ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ  
  เรียนกลุ่ม 9,800.- สอนส่วนตัว 27,000.-   ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์
วันเวลา สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน   พิเศษ เรียนฟรี SketchUp + Basic V-Ray แบบกลุ่ม   สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์      
   3ds max For Architecture + Basic V-Ray  
  สอน 3dsmax สร้างงาน 3 มิติเน้น Architec และ Interior  
  เรียนกลุ่ม 5,900.- สอนส่วนตัว 13,500.-  
   SketchUp 2018 + Basic V-Ray เรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่  
  สอน Sketchup 2018 สร้างงาน 3 มิติ เขียนแบบ 2 มิติ  
  เชิงสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และด้านอื่นๆ  
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย   เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย    Illustrator CC 2018  
  สอนโปรแกรม Illustrator สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   Photoshop CC 2018  
  สอน Photoshop สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ   บรรยากาศ เรียนคอมพิวเตอร์
  เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-   เรียนคอมพิวเตอร์
   AutoCAD 2D 2019  
สอนคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มย่อย   สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 2 มิติ  
เรียนคอมพิวเตอร์   เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
   AutoCAD 3D 2019  
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 3 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
   SolidWorks 2018  
  สอน SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารนครหลวง    V-Ray For Sketchup  
สอนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   สร้างภาพ 3 มิติเสมือนจริง จาก SketchUp  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
   Premier Pro CC 2018  
  สอน Promier Pro ตัดต่อ วีดีโอ อย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,900. สอนส่วนตัว 8,900.-  
   3ds max สร้างงาน 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
  สอนโปรแกรม 3ds max สร้างงาน 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว 3มิติ  
สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์  นอกสถานที่     น้อง Perkin และ Pumpkin เรียนคอมพิวเตอร์   เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
         เรียนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
สอนคอมพิวเตอร์
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์   แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ facebook chairatstudio  
      หน่วยงานที่ผ่านการอบรม
                               121/2 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
                               © Copyright 2004-2018 By Chairat Studio  
       
       
สอนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์  อบรมคอมพิวเตอร์
 ตารางอบรม ปี 2561- 2562      
    ตารางอบรม Products design การสมัครเรียน
  พฤศจิกายน 2561   กุมภาพันธ์ 2562 ตารางอบรม Packaging design ส่งใบสมัครเรียน
  ธันวาคม 2561   มีนาคม 2562 รายละเอียดหลักสูตร Products design บรรยากาศฝึกอบรมแบบกลุ่ม
  มกราคม 2562   รายละเอียดหลักสูตร Packaging design แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
       
 © Copyright 2004-2018 By Chairat Studio all right reserved.