AutoCAD 2d  

สอน autocad mobile
 
          AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้างงานเขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยการใช้งานที่ง่าย  
 มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และเป็นมาตราฐานสากล  
          เนื้อหาหลักสูตร ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นฐานการเขียนแบบ งาน 2 มิติ สำหรับการใช้งาน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  
 โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับ การสร้างงานขั้นสูง เพื่อการใช้งานจริง อย่างมืออาชีพ  
          ครอบคลุม AutoCAD ทุก Version 2020 , 2019 , 2018 , 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010  
   
 หัวข้อฝึกอบรม  
 AutoCAD 1 : ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Introduction & Use Tool  
สอน autocad  - คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ AutoCAD  
 - หลักการของการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์  
 - ความสามารถโดยรวมของ AutoCAD ,หน้าจอหลัก , ชุดเครื่องมือมาตราฐานต่างๆ ในทุก Version  
 - การเข้าถึงคำสั่งด้วย วิธีต่าง ๆ ( Menu Bar, Toolbar, Command Line, The Ribbon, DYN )  
 - เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียนแบบ ,การปรับเปลี่ยน Option, การใช้งาน Object Snap ,Ortho ,Polar ,DYN และเครื่องมือช่วยต่างๆ  
   
 AutoCAD  2 : การสร้างวัตถุชนิดต่างๆ Create Object  
 - คำสั่งในการสร้างวัตถุ Line, Construction line, Polyline, Polygon, Rectangle, Arc, Circle  
   Revision Cloud, Spline ,Ellipse ,Ellipse Arc, Point , Table  
   - คำสั่ง Hatch , Gradient  
     
   AutoCAD  3 : การปรับปรุงแก้ไขวัตถุ Modify  
   - คำสั่งในการแก้ไขปรับปรุง ส่วนที่ 1 Erase, Copy, Mirror, Offset, Move, Rotate, Scale, Stretch,Trim, Extend  
     Break at point, Break, Join, Chamfer, Fillet , Blend Curve  
   - คำสั่งในการแก้ไขปรับปรุง ส่วนที่ 2 Rectangular Array, Path Array ,Polar Array ,Explode  
     
   AutoCAD 4 : การใช้งานLayer  
   - การจัดการคุณสมบัติต่างๆของ Layer ON / OFF, Freeze/Thaw, Lock/Unlock, การกำหนดสี  
   - การสร้าง Layer , การกำหนดรูปแบบและความหนาของเส้น ,การควบคุมการพิมพ์ ของ Layer  
     
   AutoCAD  5 : การบอกขนาดและการเขียนข้อความ Dimension and Text  
   - เรียนรู้การบอกขนาดและระยะ ( Dimension ), การกำหนดรูปแบบของ Dimension ( Dimension Style )
 
     Linear Dimension, Aligned Dimension, Radius and Dimeter Dimension, Angular Dimension  
   - การสร้างและการแก้ไขตัวอักษร Multiline Text ,Single Line text, Edit Text  
   - การสร้างตารางข้อความ  
     
   AutoCAD  6 : การสร้างชิ้นงานสำเร็จรูปเก็บไว้และการนำมาใช้งาน  
   - การนำ Block สำเร็จรูป ที่มีอยู่ในโปรแกรม มาใช้งาน ด้วย AutoCAD Design Center  
   - การสร้าง Block ด้วยตนเอง, การนำ Block มาใช้งาน (Insert Block)  
   - การนำภาพ Graphic มาประกอบในงานเขียนแบบ  
     
   AutoCAD 7 : การ Plot การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์  
   - การพิมพ์งานใน AutoCAD  
   - ขั้นตอนทั่วไปในการพิมพ์งาน  
   - การพิมพ์งานที่ถููกต้องตามมาตราฐานสากล  
   - การสร้างไฟล์ต้นแบบในการทำงาน และการพิมพ์ ( Template ), การสร้าง Title Block  
   - เทคนิคการพิมพ์งานให้ได้ตามมาตราส่วนที่ต้องการ  
   - การพิมพ์งานหลายๆ หน้าในครั้งเดียว  
   - การสร้างไฟล์ PDF  
     
   AutoCAD  8 : AutoCAD TIP & TRICKS  
   - การคำนวณหาพืนที่  
   - การใช้สูตรคำนวณในตาราง  
   - เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน AutoCAD ที่เป็นทางลัดที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที  
     เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงาน  
     
   AutoCAD  9 : Workshop และ การประยุกต์ใช้งานจริง  
   - ทดลองสร้างผลงานจากแบบฝึกหัดและการเขียนแบบจากงานจริง  
   - การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน  
     
   AutoCAD  10 : การทดสอบและประเมิณผลการฝึกอบรม  
   - ผู้ฝึกอบรมจะได้รับการทดสอบและประเมิณผล หลังจากการฝึกอบรม  
     
  ในการฝึกอบรม ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดจากการทำงานจริง ในภาคปฎิบัติ  
     
     
    เรียน autocadเรียน autocadสอน autocad
    สอน autocadเรียน autocadสอน autocad
      สอน cad
          คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
          วิธีการฝึกอบรม :  เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ เพื่อการใช้งานจริง โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
          ระยะเวลาฝึกอบรม :  เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
          ค่าอบรม :  เรียนกลุ่ม 3,900.-
     เรียนส่วนตัว 8,900.-
     
     รับฟรีทันที !!! ไฟล์ วีดีโอ คอร์สเรียน autocad ออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรมมูลค่า 2,500.- บาท  สอน cad
     รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
     รับรองผล 100%  เรียนทบทวนฟรี !!!
     สามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาเรียนได้ และต้องติดตั้งโปรแกรม AutoCAD รุ่น 2020 หรือ รุ่นใกล้เคียงมาให้เรียบร้อย
     แนะนำให้นำคอมพิวเตอร์มา เพราะอาจารย์จะได้ช่วยดูสเปคเครื่อง และช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโปรแกรมที่ใช้งาน
     สถาบันไม่มีบริการติดตั้งโปรแกรม
     
     เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: นักออกแบบผลิตภัณฑ์ :: ตกแต่งภายใน :: เครื่องกล :: ไฟฟ้า :: วิศวกร :: ผู้สนใจทั่วไป
     AutoCAD เป็นโปรแกรมที่สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
     เรียน cad สอน cad
     
สอนcadสอนautocadสอนcad

อบรม AutoCADชัยรัตน์ สตูดิโอ
     
     
เรียน autocadเรียน autocad สอน cad สอน cadสอน cadสอน cad
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Fax : 02-9689092 Hotline : 085-2176726
Line id : nathita.n
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
อบรม 15-06-2019
© Copyright 2019  By Chairat Studio