สอน KineMaster

     
  ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวีดีโอในมือถือด้วย KineMaster
  แนะนำหลักสูตร  
     เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอในมือถือด้วยแอพ KineMaster สำหรับตัดต่อวีดีโอต่างๆ ทำคลิปรีวิวสินค้า และคลิปอื่นๆ โดยนำ
  เข้าไฟล์ต่างๆ เช่นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือในแอพ และสามารถบันทึกเสียงพูดได้
  สร้าง Effects ต่างๆได้อีกด้วย เพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ ใน Youtube
  หรือสื่ออื่นๆได้ตามต้องการ
     โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำไปใช้งานจริง ผ่านบทเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไป
  ใช้งานได้จริงได้ อย่างมืออาชีพ
 
เรียน Kinemaster เรียน Premier Pro
     
   หัวข้อฝึกอบรม  
 
   Lesson 1 การติดตั้ง App Kinemaster และการเข้าสู่ App Kinemaster
     
   Lesson 2 เริ่มต้นทำงานกับ Kinemaster
     
   Lesson 3 การปรับขนาดของภาพนิ่งให้เต็มจอ
     
   Lesson 4 การใส่ตัวหนังสือ และการปรับแต่ง
     
   Lesson 5 การใส่เสียง การปรับความดังของเสียงทั้งคลิป
     
   Lesson 6 การปรับความดังความเบาของเสียงเฉพาะส่วนที่ต้องการ
     
   Lesson 7 การเพิ่ม ลด เสียงในคลิปวีดีโอ
     
   Lesson 8 การบันทึกเสียงพูดลงในคลิป
     
   Lesson 9 การทำตัวหนังสือให้เคลื่อนไหว
     
   Lesson 10 การซ้อนรูปภาพ และการทำรูปภาพ ให้เคลื่อนไหว
     
   Lesson 11 การส่งออกวีดีโอสำหรับนำไปใช้งาน
     
   Lesson 12 การสร้างลักษณะพิเศษให้รอยต่อระหว่างคลิปด้วย Trainsition
     
   Lesson 13 การซ้อนภาพ ด้วยการเจาะฉากเขียว Green Screen
     
   Lesson 14 การใส่ภาพวาดแบบลายเส้น แบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
     
   Lesson 15 การสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ ด้วยการกำหนด คีย์เฟรม
     
   Lesson 16 การใส่ Effects ให้กับคลิป
     
   Lesson 17 การเร่งความเร็ว และลดความเร็วของคลิป
     
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้โทรศัพท์มือถือ เรียน Premier Pro
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม : เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.  เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
   ค่าอบรม  เรียน แบบกลุ่ม 3,900.-
     เรียน แบบส่วนตัว 8,900.-
     
   ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น. เรียน Premier Pro
     
   รับฟรีทันที !!! วีดีโอ คอร์สเรียนออนไลน์ สอนการใช้งานโปรแกรม
   รับฟรีทันที !!! คู่มือ + สมุด ,ปากกา
   รับรองผล 100%  เรียนทบทวนฟรี !!!
   
   
   ผู้เรียนนำโทรศัพท์มือถือมาใช้เรียน
     
     
     
 
สอน Premiere Pro อบรม Premiere Pro เรียน Premier Pro
 
อบรม Premier Pro  สอน Premiere Pro ส่วนตัว  สอน Premier Pro   promotion สอน Premier pro  สมัคร เรียน Premier Pro  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Tel : 02-9689983 ,085-2176726 Hotline : 085-2176726
Line : @chairatstudio
Facebook : https://www.facebook.com/chairatstudio
สอนai 25-04-2021
สอน KineMaster อบรม KineMaster เรียน KineMaster
© Copyright 2020  By Chairat Studio