หลักสูตร อบรม 3d max

     
       หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาพื้นฐานการทำงานด้าน 3 มิติ สำหรับนำไปใช้งานจริง
  ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ การสร้างโมเดล การจัดแสง การกำหนดพื้นผิว
  การประมวณผล และการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป  
     
 
หัวข้อการฝึกอบรม 3ds max
3ds max For Beginner
 
 
3dmax Lesson1
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม 3dsmax 2018  
    รู้จักกับโปรแกรม 3dsmax และส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม  
       
  3dmax Lesson2 การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน  
    ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่  
    การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ  
    สร้างวัตถุขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ  
    สร้างวัตถุ ในกลุ่ม Spline  
    รู้จักกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของวัตถุ เช่นขนาด และคุณสมบัติพิเศษ  
       
  3dmax Lesson3 การควบคุมวัตถุ  
    เรียนรู้จุดอ้างอิง พิกัด X Y Z สำหรับควบคุมวัตถุ  
    การ clone วัตถุ  
    การควบคุมตำแหน่งวัตถุ  
    การย้ายตำแหน่งวัตถุ  
    การการปรับขนาด  
       
  3dmax Lesson4 Modeling  
    เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลชนิดต่างๆ  
    การเลือกใช้โมเดลแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน  
    การเปลี่ยนวัตถุขั้นพื้นฐานให้เป็นโมเดลแบบต่างๆ  
       
  3dmax Lesson5 การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ  
    การทำงานกับเส้น 2 มิติ SPLINE  
    รู้จักกับส่วนประกอบย่อยของเส้น 2 มิติ  
    เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ  
    เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude , Lathe , Loft  
       
  3dmax Lesson6 ชุดคำสั่งใน Modify list  
    ระบบ การจัดการ และการควบคุมการแก้ไข  
    ทดลองใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Modify  
    การตัด เจาะ รวม วัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object ( Union / subtract / intersec )  
       
  3dmax Lesson7 Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ  
    เรียนรู้และใช้งาน Material Editor  
    ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง  
    การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน  
    การใส่ลวดลายลงบนวัตถุ ด้วยการ Map ภาพ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  
    การสร้าง Material ด้วยตัวเองและการจัดเก็บ  
    การกำหนดค่าการหักเหของแสงและการสะท้อนให้กับวัตถุ  
    การเปลี่ยนสีและความมันวาว  
       
  3dmax Lesson8 Light, Camera and Rendering  
    เรียนรู้หลักการจัดแสง และแหล่งกำเนิดแสงแบบต่างๆใน 3ds max  
    การควบคุมค่าต่างๆของแสง  
    การกำหนดเงาแบบต่างๆให้กับวัตถุ  
    การสร้างกล้องและการควบคุมกล้องแบบต่างๆ  
    การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
       
  3dmax Lesson9 Animation  
    เรียนรู้พื้นฐานงาน Animation  
    หลักการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน  
    ระบบการ set key ใน 3ds max  
    การกำหนดเฟรมความเร็วในการแสดงผล ที่เหมาะสมกับเวลาจริง  
    การสร้าง Animation ด้วยการกำหนด key frame  
    การเรนเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์จากเวลาจริง  
    การเรนเดอร์เพื่อนำผลลัพธที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น AVI , MOV  
    การแก้ไข key frame ที่สร้างขึ้นเอง  
       
       

เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: นักออกแบบผลิตภัณฑ์ :: ตกแต่งภายใน งานกราฟฟิก 3 มิติ ::
3d Animation , Graphic Design และผู้ที่สนใจงาน 3 มิติ 3d max เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
        อบรมคอมพิวเตอร์
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง
  เรียนกลุ่ม 3,900.- 12 ชั่วโมง
       
ภาพตัวอย่าง
3dsmax3dmaxสอน3dmax
3dmax6อบรม3dmaxสอน3dmax
© Copyright 2018  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
อบรม 4-08-2018
homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม