อบรม เรียนPowerPoint

เรียนpowerpoint  PowerPoint 1 ส่วนประกอบต่างๆ ใน PowerPoint
  ส่วนประกอบหลักใน PowerPoint
3dsmax   การเรียกใช้เมนูคำสั่งและไดอะล็อกบ็อกซ์ ,การใช้แถบเครื่องมือต่างๆ
3dsmax Designer   การใช้เมาส์ปุ่มขวา,การเรียกใช้ office assistant
3dsmax Architects  PowerPoint 2 ทดลองสร้างผลงานแบบง่ายๆ
3ds Animation   เริ่มสร้างผลงาน
3d Game Maker   ทดลองฉายสไลด์
AutoCAD 2D   การบันทึกไฟล์อัตโนมัติ
AutoCAD 3D   การดูสไลด์ในมุมมองแบบต่างๆ
Corel Draw  PowerPoint 3 สอน การสร้างและการจัดการสไลด์แบบมืออาชีพ
Dreamweaver   สอนการสร้างงานนำเสนอแบบ Blank Presentation
Flash   การสร้างงานนำเสนอแบบ AutoCountent Wizard
Gimp   รู้จักกับ Slide Layout & Placeholder
Illustrator   การแทรกสไลด์จากไฟล์อื่น
InkScape   Copy สไลด์ด้วย Office Clipboard
Photoshop   การสร้างงานจากแม่แบบที่มีอยู่
Rhino  PowerPoint 4 สอน การพิมพ์ตัวอักษรและจัดข้อความ
SketchUp   การพิมพ์ตัวอักษร,ข้อความและการปรับแต่ง
Solidworks   การสร้าง text box และการปรับแต่ง
V-Ray 3ds max   การตกแต่งข้อความ
V-Ray SketchUp   การใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)
V-Ray Rhino   การแสดงหัวข้อย่อย
    การสรุปหัวเรื่องจากสไลด์ต่างๆ
    หัวข้อย่อยและเลขลำดับ
   PowerPoint 5 สอน การตกแต่งสไลด์
    สอนการใส่สีสัน ลวดลายให้งานนำเสนอแบบมืออาชีพ
    การเปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลาย
    โครงร่างสี (Color Scheme)
    การกำหนดให้สไลด์เหมือนกันทุกแผ่น(Slide Master)
สอนการออกแบบ   การสร้างแม่แบบด้วยตนเอง(Template)
  การเรียกใช้แม่แบบ
Product Design   การใส่เวลาและวันที่
Graphic Design   การกำหนดลำดับที่เริ่มต้นของสไลด์
Packaging Design  PowerPoint 6 สอน การใช้ Object อื่นๆในการตกแต่งสไลด์
Product Design   การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   การนำเสนอด้วยกราฟแบบต่างๆ การแก้ไข และการสร้างกราฟแบบลูกผสม
แผนที่ เรียนpowerpoint   การสร้างผังองค์กร การแก้ไข ตกแต่งด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
  การสร้างแผนผังในรูปแบบต่างๆ
   PowerPoint 7 สอน การใส่ภาพและเสียงในสไลด์
ติดต่อ เรียนpowerpoint   การแทรกภาพจากแฟ้ม, Clipart และไฟล์ภาพในรูปแบบอื่นๆ
  การปรับแต่งความคมชัด ความสว่างของภาพ
  การปรับภาพให้โปร่งใสและการจัดเรียงลำดับของภาพ
  การใส่ไฟล์เสียง และการกำหนดการเล่นเสียงขณะฉายสไลด์
  การใส่ไฟล์เสียงจาก CD เพลง
  การใส่ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ VDO
  การใส Flash Movie
  การนำเสนอแบบ Photo Album
เรียนpowerpoint แบบส่วนตัว   การทำประกาศนียบัตร
  การลดขนาดไฟล์ภาพ
  การปรับโหมดสีของภาพ
 PowerPoint 8 สอน การวาดภาพและสร้างอักษรประดิษฐิ์
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่างๆ
  การเริ่มสร้างภาพ,การวาดเส้นแบบต่างๆ
  การจัดการเกี่ยวกับภาพ,การวาดผังโปรแกรม
  การสร้าง WordArt
 PowerPoint 9 สอน การเพิ่ม Effect และ Animation ให้กับผลงาน
    การใส่ effect ขณะเปลี่ยนสไลด์ในรูปแบบต่างๆ
    การเปลี่ยนลำดับการแสดง effect
    การกำหนดเวลาการแสดง effect
    การกำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง (Custom Animation)
    การกำหนดเส้นทางการเคื่อนไหว
    การใส่ effect ให้กับกราฟและแผนผังไดอะแกรม
    การปรับแต่งการแสดง effect
   PowerPoint 10 เรียน การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
    การทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย
    การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)
    การกรอกบันทึกย่อในมุมมอง Slide Sorter
    สั่งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย
   PowerPoint 11 สอน การจัดเตรียมการนำเสนอ
    การสร้างสไลด์สรุป
    กำหนดเวลาการฉายสไลด์
    การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย
    การสร้างปุ่มปฎิบัติการ
    การสร้างสไลด์สำหรับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม
   PowerPoint 12 สอน การนำเสนอ
    การนำเสนอสไลด์ด้วยตนเอง
    การแสดงสไลด์ที่ต้องการจากหัวเรื่อง
    การเน้นจุดสำคัญ
    การซ่อนลูกศร
   PowerPoint 13 สอน การเตรียมการบรรยายนอกสถานที่
    การบันทึกงานนำเสนอในแบบกราฟฟิค
    การเก็บ font ไว้กับงานนำเสนอ
    การบรรจุงานนำเสนอในรูปแบบ CD (Package for CD)
    การนำเสนองานต่อเนื่องแบบภาพยนตร์
   PowerPoint 14 สอน การนำเสนอในรูปแบบเว็บเพจ
    การลิงค์ข้อความไปยังสไลด์อื่นๆ
    การแสดงตัวอย่างสไลด์ในแบบเว็บเพจ
    การบันทึกสไลด์เป็นเว็บเพจ
   PowerPoint 15 เทคนิค powerpoint
    เคล็ดลัพธ์และวิธีการต่างๆในการใช้งาน ที่เป็นทางลัด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทันที
    เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการทำงาน
     
     
    โปรแกรมที่ใช้ สอน PowerPoint 2013
   
สอนpowerpoint เรียนpowerpoint ส่วนตัว  สอนpowerpoint  promotion เรียนpowerpoint แผนที่ศูนย์ฝึก เรียนpowerpointสมัคร เรียนpowerpoint
© Copyright 2004-2017  By Chairat Studio
เนือหาหลักสูตรครอบคลุมทุก version