หลักสูตร อบรม Flash CC 2015

หลักสูตรอบรม สอนครอบคลุม Flash cs3 cs4 cs5 cs6 CC CC2015
Flash Lesson 1 หลักการและศิลปะการออกแบบสื่อ
  เรียนรู้และเข้าใจศิลปะของการออกแบบสื่อ
Flash Lesson 2 ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Flash
  ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่
  การเรียกใช้เมนูคำสั่งและการควบคุม
  การใช้งานพาเนลต่างๆ และคุณสมบัติใหม่
Flash Lesson 3 หลักของการสร้างมัลติมีเดียด้วย Flash
  หลักการของ Animation
  ชนิดของ Animation
  เรียนรู้ระบบ Timeline , Frame และ Keyframe
Flash Lesson 4 Animation แบบ Tweened ใน flash
  เรียนรู้การสร้าง Animation แบบ Tweened
  เรียนรู้การสร้าง การเคลื่อนไหวแบบ Motion Tweened
  การกำหนดให้วัตถุวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด
  การเปลี่ยนรูปร่างวัตถุในขณะที่มีการเคลื่อนไหว
  การเปลี่ยนรูปร่างTextในขณะที่มีการเคลื่อนไหว
  การทำ Effect แบบต่างๆ
  การกำหนดฉากหลัง
  การนำภาพเข้ามาใช้งาน
  การบันทึกและการทำงานกับเสียง
  การทำงานกับข้อความ
Flash Lesson 5 การจัดการ Scene, Frame, Layer
  การจัดการซีน
  การจัดการเฟรม บน Timeline
  การดูผลการแสดง Movie
Flash Lesson 6 การสร้าง Animation โดย Mask Layer
  เรียนรู้การสร้าง Animation แบบ mask Layer
  การสร้างภาพเคลื่อนที่ผ่าน mask
  เทคนิคการเปลี่ยนภาพ
Flash Lesson 7 Symbol
  รู้จักกับ Symbol แต่ละชนิด
  การสร้างซิมโบล
Flash Lesson 8 การเขียนคำสั่งควบคุมผลงานและสร้างระบบ Interactive (ActionScript 3.0) ขั้นพื้นฐาน
  เรียนรู้พื้นฐาน การนำชุดคำสั่งเข้ามาควบคุม ภาพเคลื่อนไหว และปุ่มต่างๆ
Flash Lesson 9 Flash VDO
  เรียนรู้การทำงานกับไฟล์ภาพเคลื่อนไหวชนิดต่างๆ และการใช้งานกับ Flash VDO
Flash Lesson 10 การสร้าง web page และภาพเคลื่อนไหว
  เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับการสร้าง web site
Flash Lesson 11 การสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ขั้นพื้นฐาน
  เรียนรู้พื้นฐาน การสร้าง Application บนโทรศัพท์มือถือ และ Tablet
Flash Lesson 12 การนำผลงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน
  การสร้าง Files Flashโดยคำสั่ง Publish
  การ Import วัตถุจากโปรแกรมอื่นๆ
  การ Export เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ
Flash Lesson 13 การทดสอบและประเมิณผลการฝึกอบรม
  ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
  การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน
         
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง      
เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง      
© Copyright 2004-2015  By Chairat Studio