สอน Lumion 

     Lumion เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ 3 มิติอย่างมืออาชีพ โดยสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง
  โดยสามารถ นำเข้าโมเดลจาก SketchUp , AutoCAD, 3dsmax และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆเพื่อเข้ามาเพิ่มเติมวัตถุและรายละเอียดต่างๆ เช่น คน รถ ต้นไม้ น้ำพุ
  สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เข้ามาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ
    โดยจะเริ่มสอน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานขั้นสูงเพื่อใช้งานจริง
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หัวข้ออบรม Lumion  คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ Lumion
     ส่วนประกอบหลักใน Lumion
     การสร้างไฟล์ใหม่
     การควบคุมหน้าจอและควบคุม Camera
     การปรับแต่งสภาพแวดล้อม ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ท้องฟ้า ลักษณะก้อนเมฆ
     การปรับแต่งสภาพภูมิประเทศ
     การสร้างแผ่นน้ำ หรือทะเล
     การนำเข้าโมเดลจากโปรแกรมภายนอก เช่น SketchUp , AutoCAD, 3dsmax , Revit และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ
     การเรียกใช้วัตถุสำเร็จรูปต่างๆจากโปรแกรม เช่น คน รถ ต้นไม้ น้ำพุ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
     การแก้ไขวัตถุสำเร็จรูป การย้าย การเพื่ม การลบ การย่อ-ขยาย
     การควบคุมวัตถุขั้นสูง
     การใช้งาน Layer
     การกำหนดและการแก้ไข Material ให้กับวัตถุต่างๆ
     การสร้าง Material ขั้นสูง
     การสร้างและแก้ไข ไฟชนิดต่างๆ
     การสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ
     การใส่ Effect ชนิดต่างๆ
     การสร้าง Clip ภาพเคลื่อนไหว
     การ Render เพื่อสร้างภาพนิ่ง
     การ Render เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
     การสร้าง Final Render สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว ในการใช้งานจริง
     
  โปรแกรมที่ใช้อบรม   Lumion 10
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
  วิธีการฝึกอบรม   เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ เพื่อการใช้งานจริง โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
  ระยะเวลาฝึกอบรม   เรียนส่วนตัว : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     เรียนกลุ่ม : 2 วัน (12 ชม.) 9.00-16.00 น.
     
  ค่าอบรม   เรียนกลุ่ม 4,900.-
     เรียนส่วนตัว 8,900.-
     
     
ภาพผลงานจากโปรแกรม Lumion 10
สอน lumionสอน lumion
สอน lumionสอน lumion 9
สอน lumion สอน lumion
 
chairatstudiochairatstudio
สอนcadชัยรัตน์ สตูดิโอสอนcad

สอน Lumion สอน Lumion  สอน Lumion  สอน Lumion สอน Lumionสอน Lumion
สอน Lumion 24-01-2020
© Copyright 2004-2019  By Chairat Studio
Easy Architectural Visualization in 15 Minutes.