หลักสูตร อบรม Gimp

สอนคอมพิวเตอร์

3dsmax
3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray SketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
BasicComputer
Powerpoint
สอนการออกแบบ
Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 
เรียนส่วนตัว
นอกสถานที่
contact
hotline
                      Gimp คือโปรแกรมตกแต่งภาพและสร้างภาพมีคณสมบัติคล้ายโปรแกรม Photoshop แต่เป็น OpenSource
ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และยังมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่การตกแต่งภาพ การตัดต่อภาพ
การออกแบบงาน Graphic ประเภทต่างๆ รองรับการผลิตออกมาเป็นผลงานจริงได้อย่างถูกต้อง
 
Gimp Lesson1 การทำงานกราฟฟิกด้วย Gimp
  การ download และติดตั้ง Gimp
  ส่วนประกอบหลักใน Gimp
  การสร้างงานใหม่ด้วยคำสัง New
   
Gimp Lesson 2 การเลือกแบบต่างๆ ( Selection ) และการจัดการมุมมอง
  รู้จักกับ Selection แบบต่างๆ
  การสร้าง selection แบบอิสระ แบบเรขาคณิต
  การสร้าง selection แบบอืนๆทีสามารถทำได้ใน Gimp ,การเพิ่มหรือลบ selection
  การใช้ เครืองมือในการจัดการมุมมองภาพ zoom tool, hand tool
   
Gimp Lesson 3 ครืองมือวาดภาพ
  การใช้พู่กันวาดภาพ,การเลือกหัวแปรง,การเลือกสีโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์
  การปรับแต่งขอบ selection ให้ฟุง
  การวาดเส้นด้วยดินสอ
  การเลือกใช้หัวแปรงแบบต่างๆ
  การเลือกสีจาก Swatches
   
Gimp Lesson 4 เครืองมือตกแต่งภาพ
  การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ
  การคัดลอกพืนผิว
  การลบภาพ
  การไล่สีแบบต่างๆ
  การทำให้ภาพเบลอจากการพ่น
  การทำให้ภาพคมชัด
  การเกลียภาพลบรอยเปือน
  การเพิมความขาวและสดใสในภาพ
  การเพิมความเข้มและคล้ำในภาพ
  การทำให้ภาพซีดจางด้วย Sponge Tool
   
Gimp Lesson 5 การใช้งานเลเยอร์ (Layer)
  การทำงานกับเลเยอร์
  การจัดเรียงลำดับเลเยอร์ /การลบหรือเพิมเลเยอร์
  การรวมเลเยอร์
   
Gimp Lesson 6 การพิมพ์ข้อความและตัวอักษร
  การพิมพ์ข้อความใน Gimp และการจัดรูปแบบต่างๆให้กับตัวอักษร
  การสร้างตัวอักษรแบบพิเศษ
  การสร้างตัวอักษรให้เป็น selection
   
Gimp Lesson 7 การปรับแต่งรูปร่างให้กับภาพใน Gimp
  เรียนรู้การใช้คำสังในการปรับแต่งรูปทรงดัวย Transform และ Free Transform
  การหมุน, การย่อ-ขยาย, การยืดภาพและอืนๆโดยการกรอกตัวเลขเพือกำหนดค่าหรือกำหนดเอง
  การบิดเอียงภาพ
  การปรับแต่งมิติให้ภาพ
  การใส่ Style ให้กับภาพใน Layer
   
Gimp Lesson 8 การใช้ฟิลเตอร์เพื่อสร้างงาน
  Filter คืออะไรและใช้งานอย่างไร
การปรับแต่งภาพด้วย Filter แบบต่างๆ
วิธีการใช้งานฟิลเตอร์ใน Gimp
 
 
   
Gimp Lesson 9 การปรับแต่งและจัดการสีจากภาพถ่ายด้วย Gimp
  การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )
การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
การปรับสีของภาพด้วย Curve tool
 
 
   
Gimp Lesson 10 การนำผลงาน ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
  เรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละประเภท เช่นงานสื่อสิ่งพิมพ์, งานแยกสี
  เรียนรู้ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต
  เพื่อสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ในระบบการผลิตจริง
   
Gimp Lesson 11 Gimp Workshop
  ทดลองสร้างผลงานจริงตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ
  การประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้เข้าอบรม
   
ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 8,000.- 12 ชั่วโมง  
เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง  
อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  อบรมคอมพิวเตอร์  promotion เรียนคอมพิวเตอร์ สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์