หลักสูตรเรียนออนไลน์ 2 รูปแบบ

  แบบที่ 1 รูปแบบการเรียน แบบสอนสด ตัวต่อตัว
 เป็นการเรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 - โดยอาจารย์จะสอนสดผ่านทางออนไลน์ ไม่ใช่เรียนกับไฟล์วีดีโอ
 - ระยะเวลาเรียนครั้งละ 3 หรือ 6 ชั่วโมง
 - อาจารย์ สามารถดูและเข้าไปช่วยแก้ไขผ่านหน้าจอผู้เรียนโดยตรงในระหว่างการเรียน
 
 ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.นัดวันเรียนและชำระค่าเรียน
 3.เข้าเรียนตามวันนัด
  หลักสูตรละ 5,500.- บาท (12 ชม.)
 พร้อมรับสิทธิ์ เข้าเรียนคอร์สออนไลน์แบบเรียนด้วยตนเอง ฟรี 1 ปีเต็ม
  แบบที่ 2 รูปแบบการเรียน ด้วยตนเอง ( e-learning )
 เป็นการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ
 และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้
 ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน
 3.รับ username และ password
 4.เข้าเรียนในรายวิชาที่สมัครเรียน
 - เข้าเรียนได้ทันทีภายใน 2 ชั่วโมง  
 -  สามารถเรียนได้ 2 ปีเต็ม ตลอด 24 ชม. คลิ้กเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

     
home   
© Copyright 2004-2020 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
   
อบรม 04-Jun-2020