หลักสูตรเรียนออนไลน์ 3 รูปแบบ

  แบบที่ 1 รูปแบบการเรียน แบบสอนสด ตัวต่อตัว
 เป็นการเรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรมควบคุมหน้าจอ โดยอาจารย์จะสอนสด
 ผ่านทางออนไลน์ เป็นเวลา 3 หรือ 6 ชั่วโมง และเข้าไปช่วยแก้ไขผ่านหน้าจอผู้เรียนโดยตรง
 ในขณะที่ผู้เรียนฝึกปฎิบัติตาม
 ผู้เรียน จะได้รับคู่มือประกอบการอบรม ทางไปรษณีย์ ก่อนวันอบรม
 
 ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน และนัดวันเรียน
 3.เข้าเรียนตามวันนัด คลิ้กดูรายละเอียด
  แบบที่ 2 รูปแบบการเรียน แบบสอนสด ผ่าน Facebook
 เป็นการเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook โดยอาจารย์จะสอนสด และถ่ายทอดสด
 ผ่านทาง Facebook live เป็นเวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง
 ผู้เรียน ต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่เรียน เพื่อฝึกปฎิบัติตาม
 ผู้เรียน จะได้รับคู่มือประกอบการอบรม ทางไปรษณีย์ ก่อนวันอบรม
 ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน
 3.เข้ากลุ่มใน Facebook ตามที่สถาบันแจ้ง
 4.เข้าเรียนตามวันเวลาในตารางอบรม คลิ้กดูตารางอบรมแบบออนไลน์
  แบบที่ 3 รูปแบบการเรียน ด้วยตนเอง
 เป็นการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ
 และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้
 ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน
 3.รับ username และ password
 4.เข้าเรียนในรายวิชาที่สมัครเรียน
  คลิ้กเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
         
          
home  สมัครอบรม
© Copyright 2004-2020 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
   
อบรม 31-Mar-2020