หลักสูตรเรียนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว

 ค่าเรียนออนไลน์ แบบเรียนตัวต่อตัว

หลักสูตร 12 ชม. หลักสูตรละ 6,000.-

หลักสูตร 18 ชม. หลักสูตรละ 9,000.- บาท

เรียนครั้งละ 6 ชม หรือ 3 ชม.

สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง

เวลาเรียน 9.00-12.00 หรือ 13.00-16.00 น. หรือ 19.00 - 21.30home  สมัครอบรม
www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
อบรม 01-Jun-2020