หลักสูตรเรียนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว

 รายละเอียด การเรียนออนไลน์ แบบเรียนตัวต่อตัว

 - เป็นการเรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรม ควบคุมหน้าจอระยะไกล

   (เมื่อสมัครเรียนแล้ว อาจารย์ จะแนะนำการใช้งานโปรแกรมควบคุมหน้าจอให้โดยละเอียด)

 - หลักสูตร 12 ชม. หลักสูตรละ 6,900.- บาท

 - หลักสูตร 18 ชม. หลักสูตรละ 9,900.- บาท

 เรียนครั้งละ 6 ชม หรือ 3 ชม. สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง

 เวลาเรียน 9.00-12.00 หรือ 13.00-16.00 น.home  สมัครอบรม
www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
อบรม 26-Apr-2021