คอร์สเรียนออนไลน์ AutoCAD SketchUp Premiere Pro Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ แบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม
สอน sketchUp ออนไลน์

 
  รายละเอียด การเรียนออนไลน์ แบบเรียนตัวต่อตัว

 - เป็นการสอนสดออนไลน์ ตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรม ควบคุมหน้าจอระยะไกล
   โดยอาจารย์จะรีโมทเข้าไปสอนที่หน้าจอของผู้เรียนได้ ผู้เรียนสามารถ
    
สอบถามโต้ตอบได้ตลอดระยะเวลาการเรียน
   (เมื่อสมัครเรียนแล้ว อาจารย์ จะแนะนำการใช้งานโปรแกรมควบคุมหน้าจอให้โดยละเอียด)
 - หลักสูตร 12 ชม. ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 4,500.- บาท / 1 ท่าน
   สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง
   เรียนครั้งละ 3 ชม หรือ 6 ชม.
   เวลาเรียน 9.00-12.00 หรือ 13.00-16.00 น.หรือ 19.00 - 21.30    
   
รับฟรี !!! คอร์สเรียนออนไลน์แบบคลิปวีดีโอ เข้าเรียนทบทวนได้ตลอดเวลา

   
สอนautocad online


  รายละเอียด การเรียนออนไลน์ แบบกลุ่ม (จัดกลุ่มมาเอง)

 - เป็นการสอนสดออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
    ผู้เรียนสามารถ สอบถามโต้ตอบได้ตลอดระยะเวลาการเรียน  

   (เมื่อสมัครเรียนแล้ว อาจารย์ จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม zoom ให้โดยละเอียด)
 - หลักสูตร 12 ชม. ค่าลงทะเบียน : ติดต่อขอใบเสนอราคา
   สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง
   เรียนครั้งละ 6 ชม.
   เวลาเรียน 9.00 - 16.00 น.
   
รับฟรี !!! คอร์สเรียนออนไลน์แบบคลิปวีดีโอ เข้าเรียนทบทวนได้ตลอดเวลา 
home  สมัครอบรม
www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
อบรม 21-Jul-2021