หลักสูตรเรียนออนไลน์

รูปแบบการเรียน
 เป็นการเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook โดยอาจารย์จะสอนสด และถ่ายทอดสด
 ผ่านทาง Facebook live เป็นเวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง
 ผู้เรียน ต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่เรียน เพื่อฝึกปฎิบัติตาม
 ผู้เรียน จะได้รับคู่มือประกอบการอบรม ทางไปรษณีย์ ก่อนวันอบรม
ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน
 3.เข้ากลุ่มใน Facebook ตามที่สถาบันแจ้ง
 4.เข้าเรียนในกลุ่ม Facebook ตามวันเวลาในตารางอบรม
รายละเอียดการอบรมทุกหลักสูตร
    ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์
 ระยะเวลา  12 ชั่วโมง
 วันเรียน  ตามตาราง
 เวลา  ตามตาราง
 ค่าอบรม  3,000.- บาท/ท่าน
   
   
       
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
home  สมัครอบรม
© Copyright 2004-2020 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 25-Mar-2020