หลักสูตรคอมพิวเตอร์

อบรม 3d max + V-Ray

 

             หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาการทำงานด้าน 3 มิติ โดยมีความประสงค์จะนำไปใช้งานด้านการออกแบบ

 
  แต่ละประเภท และต้องการนำไป ใช้งานจริง โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ การสร้างโมเดล 3D เบื้องต้น และโมเดล 3D ขั้นสูง  
  การจัดแสงที่เสมือนจริง การกำหนดพื้นผิวของวัสดุ ที่ซับซ้อน เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงได้ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว  
  เพื่อการนำเสนอผลงาน อย่างมืออาชีพ  
 
หัวข้อการฝึกอบรม 3dsmax
3ds max For Designer
 
 
3dmax Lesson1
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม  
  3dmax Lesson2 การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน
    ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่
    การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ
    สร้างวัตถุขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ
    สร้างวัตถุ ในกลุ่ม Spline
    รู้จักกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของวัตถุ เช่นขนาด และคุณสมบัติพิเศษ
  3dmax Lesson3 การควบคุมวัตถุ
    เรียนรู้จุดอ้างอิง พิกัด X Y Z สำหรับควบคุมวัตถุ
    การ clone วัตถุ
    การควบคุมตำแหน่งวัตถุ
    การย้ายตำแหน่งวัตถุ
    การการปรับขนาด
  3dmax Lesson4 Modeling
    เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลชนิดต่างๆ
    การเลือกใช้โมเดลแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน
    การเปลี่ยนวัตถุขั้นพื้นฐานให้เป็นโมเดลแบบต่างๆ
  3dmax Lesson5 การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ
    การทำงานกับเส้น 2 มิติ SPLINE
    รู้จักกับส่วนประกอบย่อยของเส้น 2 มิติ
    เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ
    เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude , Lathe , Loft
  3dmax Lesson6 ชุดคำสั่งใน Modify list
  ระบบ การจัดการ และการควบคุมการแก้ไข
    ทดลองใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Modify
    การตัด เจาะ รวม วัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object ( Union / subtract / intersec )
  3dmax Lesson7 Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ
    เรียนรู้และใช้งาน Material Editor
    ปรับคุณสมบัติของวัตถุให้สมจริง
    การนำพื้นผิวสำเร็จรูปมาใช้งาน
    การใส่ลวดลายลงบนวัตถุ ด้วยการ Map ภาพ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
    การสร้าง Material ด้วยตัวเองและการจัดเก็บ
    การกำหนดค่าการหักเหของแสงและการสะท้อนให้กับวัตถุ
    การเปลี่ยนสีและความมันวาว
    การสร้าง Material ชนิดพิเศษ
  3dmax Lesson8 Light, Camera and Rendering
    เรียนรู้หลักการจัดแสง และแหล่งกำเนิดแสงแบบต่างๆใน 3ds max
    การควบคุมค่าต่างๆของแสง
    การกำหนดเงาแบบต่างๆให้กับวัตถุ
    การสร้างกล้องและการควบคุมกล้องแบบต่างๆ
    การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  3dmax Lesson 9 V-Ray Basic
    การประมวณผล ( Render ) ด้วย V-Ray Render
    การสร้าง Lighting แบบ V-Ray
    การสร้าง Material แบบ V-Ray
  3dmax Lesson 10 Advance Lighting
    เรียนรู้การจัดแสงขั้นสูงด้วย ระบบ Light Tracer
    เรียนรู้การจัดแสงขั้นสูงด้วย ระบบ Radiosity
    เรียนรู้การจัดแสงขั้นสูงด้วย ระบบ GI
  3dmax Lesson 11 Animation
    เรียนรู้พื้นฐานงาน Animation
    หลักการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
    ระบบการ set key ใน 3ds max
    การกำหนดเฟรมความเร็วในการแสดงผล ที่เหมาะสมกับเวลาจริง
    การสร้าง Animation ด้วยการกำหนด key frame
    การเรนเดอร์เพื่อดูผลลัพธ์จากเวลาจริง
    การเรนเดอร์เพื่อนำผลลัพธที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น AVI , FLC,
    การแก้ไข key frame ที่สร้างขึ้นเอง
     

 

เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: นักออกแบบผลิตภัณฑ์ :: ตกแต่งภายใน งานกราฟฟิก 3 มิติ ::
3d Animation , Graphic Design และผู้ที่สนใจงาน 3 มิติ 3d max เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 13,500.- 18 ชั่วโมง    
             
ภาพตัวอย่าง

3dmax3dmaxdesign3dmax2

3dmax23dmax33dmax63dmax5

ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ชัยรัตน์ สตูดิโอ
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม promotion เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสมัคร อบรมคอมพิวเตอร์
อบรม 08/08/2018
© Copyright 2004-2016  By Chairat Studio