สอนคอมพิวเตอร์

3ds max
3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray SketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
ASP
BasicComputer
Rhino
Powerpoint
VB Visual Basic
Openoffice
RPG Game Maker
สอนการออกแบบ
Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
 

3d game maker

 

สอนสร้างเกมส์ 3 มิติ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เปลี่ยนเด็กติดเกมส์ให้เป็นเด็กสร้างเกมส

  หลักสูตรนี้มุ่งหวัง ที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถสร้าง เกมส์ 3d ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ด้วยโปรแกรม 3d Game Maker โปรแกรมนี้สามารถสร้างเกมส์ได้ โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการปูพื้นฐานที่จะศึกษาต่อในงาน Animation, CG,เกมส์ ดีไซน์ หรือเพื่อ พัฒนาไปสู่การสร้างเกมส์ขั้นสูงต่อไป
 
  เนื้อหาหลักสุตรโดยรวม
 

 หลักการออกแบบเกมส์
 การกำหนดชนิดของเกมส์
 การกำหนดฉากของเกมส์
 การสร้างฉากขึ้นมาใหม่
 การกำหนดตัวละคร
 การนำเข้าตัวละครจากโปรแกรม 3ds max หรือโปรแกรมอื่นๆ
 การนำเข้าฉากจากโปรแกรม 3ds max หรือโปรแกรมอื่นๆ
 การเลือกผู้ร้าย
 การเลือกสิ่งกีดขวาง
 การเลือกหัวหน้าใหญ่ของเหล่าร้าย
 การเลือกไอเทมที่จะเก็บ
 การใส่เสียงประกอบในเกมส์
 การกำหนดรายละเอียดต่างๆของเกม
 การโหลดเกมส์ขึ้นมาเล่น

game maker
     
  gamemaker pic
 
 
ค่าอบรม : แบบส่วนตัว 8,900.- /ท่าน เรียน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
  © Copyright 2004-2013  By Chairat Studio