สอนคอมพิวเตอร์
     121/2 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel: 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092 คลิ้กดูแผนที่ ส่งใบสมัครเรียน
หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์ ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ การสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์     ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ สอนคอมพิวเตอร์
 3dsmax              สอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรพื้นฐานในสำนักงาน และ สอนการออกแบบ หลักสูตรต่างๆ
 3dsmax Designer     สอน  AutoCAD 2 มิติ 3 มิติ  งาน 3 มิติขั้นสูง สอน 3d Animation 3dsmax Photoshop illustrator 3dmax
 3dsmax Architect     Solidworks SketchUp V-Ray Flash Web design Gimp Inkscape Rhino Dreamweaver Powerpoint
 3ds Animation     การเรียน การสอนเน้นใช้งานจริง เพื่อสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ เลือกเรียนได้แบบส่วนตัว หรือ แบบกลุ่ม
 3d Game Maker              เนื้อหาหลักสูตร ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เน้นการใช้งานจริง ด้วยวิธีการเรียนที่เข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน
 AutoCAD 2D     มาก่อน และสามารถปรับเปลี่ยน ให้ตรงตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้
 AutoCAD 3D              ดำเนินการสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการใช้งานจริง
 Basic Computer     บริการจัดอบรมนอกสถานที่ สามารถกำหนดวันเรียนได้เอง
 Blender 3D      
 Corel Draw ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน Packaging Design เรียนคอมพิวเตอร์
 Dreamweaver สอนคอมพิวเตอร์
 Flash
 Illustrator
 InDesign
 InkScape
 Openoffice เรียนคอมพิวเตอร์ Products design
 Photoshop
 Powerpoint อบรมคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม ผลงานผู้เข้า อบรมคอมพิวเตอร์
 Rhino อบรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ของท่านต้องการ Adobe Flash Player รุ่นใหม่ คลิ๊กเพื่อติดตั้ง

Get Adobe Flash player

 SketchUp
 Solidworks
 V-Ray 3ds max หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์
 V-Ray SketchUp   คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด  
 V-Ray Rhino   Packaging Design การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    เรียนรู้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสามารถออกแบบงานจริง  
เรียนคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ได้อย่างมืออาชีพ  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย   เรียนกลุ่ม 8,900.- สอนส่วนตัว 27,000.-  
 Product Design   Products Design การออกแบบผลิตภัณฑ์  
 Packaging Design   เรียนรู้ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิต  
 Graphic Design   ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ  
 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   เรียนกลุ่ม 8,900.- สอนส่วนตัว 27,000.-  
แผนที่ ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์   3ds max For Architecture + V-Ray  
  สอน 3dsmax สร้างงาน 3 มิติเน้น Architec และ Interior  
วันเวลา สอนคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน   สอนส่วนตัว 13,500.-  
สอนคอมพิวเตอร์   SketchUp 2013 + Podium  
  สอน Sketchup 2013 สร้างงาน3 มิติ เขียนแบบ 2 มิติ  
  เชิงสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และด้านอื่นๆ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
  Illustrator CS6  
  สอนโปรแกรม Illustrator สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
ติดต่อ อบรม ธนาคารแห่งประเทศไทย   Photoshop CS6  
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มย่อย   สอนโปรแกรม Photoshop สำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพ  
  เรียนกลุ่ม 3,500.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
  AutoCAD 2D 2014  
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 2 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-   บรรยากาศ เรียนคอมพิวเตอร์
  AutoCAD 3D 2014   อบรมคอมพิวเตอร์
  สอนโปรแกรม AutoCAD สร้างงาน 3 มิติ  
สอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มย่อย   เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
เรียนคอมพิวเตอร์   SolidWorks 2013  
  สอน SolidWorks สร้างงาน 3 มิติ  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
  V-Ray For Sketchup  
  สร้างภาพ 3 มิติเสมือนจริง จาก SketchUp  
  เรียนกลุ่ม 4,900.- สอนส่วนตัว 9,800.-  
  Flash CS6  
ติดต่อ อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธนาคารนครหลวง   สร้างงาน Animation,Presentation Interactive  
สอนคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว   Multimedia สร้าง website ,App อย่างมืออาชีพ  
  สอนส่วนตัว 8,900.-  
  Blender 3D  
  สอนโปรแกรม Blender สร้างงาน3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว  
  สอนส่วนตัว 8,000.-  
  3ds max สร้างงาน 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
  สอนโปรแกรม 3dsmax สร้างงาน 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว 3มิติ  
อบรมนอกสถานที่     น้อง Perkin และ Pumpkin   เรียนกลุ่ม 3,900.- สอนส่วนตัว 8,900.-  
           เรียนคอมพิวเตอร์  ส่วนตัว
สมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ cd สอนโปรแกรม
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์
         
          หน่วยงานที่ผ่านการอบรม
                               121/2 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 E-mail : info@chairatstudio.com
                               © Copyright 2004-2014 By Chairat Studio  
       
       
อบรมคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
 ตารางอบรม ปี 2557      
  สิงหาคม   ตารางอบรม Products design บทเรียนออนไลน์
  กันยายน   ตารางอบรม Packaging design CD DVD สอนการใช้งาน
  ตุลาคม การสมัครเรียน รายละเอียดหลักสูตร Products design บรรยากาศฝึกอบรมแบบกลุ่ม
  ส่งใบสมัครเรียน รายละเอียดหลักสูตร Packaging design แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
       
 © Copyright 2004-2014 By Chairat Studio all right reserved.